Dželjadini nastavlja sa “inovacijama”: Za studijsku posjetu u Italiji- 20,000 evra, “konvertovao” memorijalni praznik Goranaca u neki novi praznik….

Od dolaska Bedžeta Dželjadinija na vlast u Dragašu svakodnevno se dješavaju odluke koje su interesantne u negativnom smislu sa građane.

Samo prije desetak dana Dželjadini je nekako uspeo da od memorijalnog Dana Goranaca napravi novi praznik Dani dijaspore Goranaca. Naime opština Dragaš je raspisala konkurs u direktorijatu za kulturu omladinu i sport i po prvi put od memorijalnog praznika napravljen neki novi praznik.

Tako je ova opština konvertovala memorijalni dan Goranaca i pretvorila ga na veoma perfidan način u neki drugi nepoznat praznik u reginu Gora.

Opština Dragaš je objavila dobitnike subvencije gdje se navodi da su to subvencije za dane dijaspore Goranca, a dok je odbila one koji su aplicirali za Dane Goranaca.

Ovako je opština Dragaš ujedno uspijela da umanji i sredstva izdvojene za goransku zajednicu i umjesto da bude ravnopravno podeljeno sada NVO iz albanske zajednice dobijaju trostruko više subvencija od goranske i bošnjačke zajednice u ovoj opštini.

Nevladine organizacije iz redova albanske zajednice su u opštini Dragaš dobile 19.500 evra a bošnjačko-goranske NVO dobile 6,500 evra za nekakav novi praznik koji je nepoznat građanima u ovoj opštini.

Ovo je samo deo onogo što se dešava od dolaska Dželjadinija na vlast, Dželjadini je prošle godine imao i problema oko održavanja puta u regionu gdje žive Bošnjaci i Goranci o čemu smo izvještavali.

Kada su mediji razotkrili da Ruska organizacija djeluje u ovoj opštini upravo je Dželjadini napadao novinare i tvrdio da su sve laži i da takva kancelarija ne postoji, međutim samo par mjeseci kasnije je policija zaplijenila kamion puno paketa iz Rusije.

Nije rijetkost da su opozicione stranke u Dragašu objavljivale fotografije da se službena vozila koriste u privatne svrhe, što je Dželjadini pokušavao da negira.

Dželjadini je u jednoj od svojih objava i negirao postojanje Bošnjaka u ovoj opštini.

Još u decembru smo izvještavali o veoma lošim uslovima u Ambulanti, odnosno pacijenti su slati u privatnoj ordinaciji za analize.

Upošljavanje osoba iz paralelnog srbijanskog sistema nije rijetkost u vladi Dželjadinija, poslije zatvaranja ilegalne opštine Gora od strane policije, upravo je predsjednik ove ileglane strukture Vezaip Omerovoić dobio posao u ASK prema preporuci ove opštine.

Poslije otkaza od vlade Kosova, obavlja funkciju u opštini Dragaš

Prošle godine su aktivisti i građani reagovali na velike troškove prilikom studijske posjete turskoj, gdje je potrošeno 17 hiljada evra.

Dok će ove godine članovi Skupštine opštine Dragaš i deo osoblja opštine otputovati u četvorodnevnu posjetu gradu Veneciji jugozapadno od Italije.

Svrha ove posjete je studijskog karaktera.

Opština Dragaš je predvidela da će u ovu četvorodnevnu posjetu Veneciji otići 26 ljudi i izdvojila je budžet od 20 hiljada evra.

Ova opština je raspisala tender za ovu posjetu za izbor ekonomskog operatera koji obavlja ove usluge.

U saopštenju KRPP-a se navodi da se očekuje ubrzana obrada ovog tendera.

“Zbog činjenice da planirana posjeta ima dnevni red početkom juna. I misleći da možemo kasniti sa tenderskim procedurama, tražimo da se to uradi u ubrzanom roku kako bi se tenderske procedure razvile i posjeta mogla da se obavi prema planiranom dnevnom redu”, stoji u objavljenom obavijesti o ugovoru. od KRPP./Kosova.info

Go to TOP