Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Dragaš: Manipulativno prikazivanje projekta Vlade Kosova kao opštinske projekte na socijalnim mrežama

Piše Berzati Berzat

Nije rijetka pojava na Kosovu da se predsjedndici opština reklamiraju na socijalnim mrežama kada nešto urade, međutim jedna veoma manipulativna pojava je kada se gradonačelnik i njegovi službenici koriste obmanjivanjem javnosti sa projektima koji nisu njihovi.

Objavljivanje nekih fotografija sa projekata asfaltiranja puteva, sa ciljem da se prikaže kao uspješan rad jedne lokalne vlade, a većina projekata su projekti Vlade Republike Kosovo, je veoma manipulativno od strane gradonačelnika opštine Dragaš Beđeta Đeljadinija i njegovih direktora.

Šta više prema dostupnim podatcima ova opština je i povječala troškove javnog novca dok se život građana i pogoršava.
Pored ove veoma pompezne foto kampanje, opštinska vlast u Dragašu je objavila i izvještaj o rashodima za period od 9 mjeseci januar – septembar 2023. I u ovom izvještaju treba istaći enormno povećanje trošenja javnog novca. na zadovoljstvo funkcionera, dok se, s druge strane, grđani imaju probleme za osnovne stvari poput zdravstva.
U izvještaju se navodi da:

 • Opštinska vlast je povjećala troškove službenih putovanja u zemlji sa 11.472,00,00 koliko je bilo u periodu januar – septembar 2022. godine na 49.581,11 eura za isti period 2023. godine, odnosno povjećala je rashode za manje od 38.109,11 eura, ili 332% više nego u periodu prethodne godine.
 • Poštanski troškovi sa 3.247,40 eura u 2022. godini povjećani su na 11.609,50 eura, ili 8.443,1 eura (259%) više nego u istom periodu prethodne godine.
 • Ugovorene usluge sa 46.914,43 koliko je bilo u 2022. godini porasle su na 117.239,59 eura, što znači manje od 70.325,16 eura ili 149% više nego u periodu prethodne godine.
 • Troškovi javnog informisanja takođe su povećani sa 4.787,30, koliko su iznosili 2022. godine, na 7.708,00 evra, što znači 2.920,7 evra, ili 61 odsto više nego u periodu prethodne godine.
 • Troškovi održavanja zgrada, sa 279,99 eura u 2022. godini, povjećani su na 7.366,30 eura, što znači 7.086,4 eura ili 2.530% više nego u istom periodu prethodne godine. U međuvremenu, uprkos ovom rastu, zgrade su malo ili nimalo održavane.
 • Povjećani su i troškovi za ručkove i sudske odluke. Ovi drugi, sa 8.676,99 eura u 2022. godini, porasli su na 20.979,35 eura, što znači 12.302,36 eura ili 141% više nego u istom periodu prethodne godine.
  S druge strane, tamo gdje treba povjećati rashode, na primjer za što kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga, rashodi su smanjeni sa 34.897,23 eura u 2022. godini na 11.474,89 eura za isti period 2023. godine da bi ovo drastično smanjenje investicija u zdravlje građana ove opštine znači više od neuspjeha.
  Naime općinska vlast je povjećala svoj luksuz, dok je s druge strane smanjila troškove za osnovne potrebe, poput zdravstva, na primjer.
  Jedna veoma neprofesionalna kampanja koja je pokrenuta od strane gradonačelnika Đeljadinija je foto objave na stranici opštine i njegovoj fb stranici gdje se projekti Vlade Kosova prikazuju kao projekti Opštine Dragaš.
Go to TOP