Advokatica osumnjičenog demantuje Dudu Balje: Moj branjenik nije priznao nijednu tvrdnju tužilaštva

Leonora Dervišaj-Pacoli, advokat Binaka Sylaja, reagovala je nakon izvejštaja da je njen klijent seksualno uznemiravao Dudu Balje, prenosi Kosova.info

Dervišaj-Pacoli je rekla da Sylaj nije pretio niti maltretirao Balje.

Advokatica čak kaže da je Binak Sylaj priznao da ju je zvao s namjerom da razjasni neke lične nesuglasice koje su imali između njih.

Reagovanje na pisanje nekoliko portala u vezi sa osumnjičenim B.S i Dudom Balje.

U svojstvu advokata, ovlašćenog za zaštitu osumnjičenog B.S., radi zaštite interesa mog branjenika u krivičnom postupku, koji je postupak u fazi istrage, ovaj postupak se mora sprovesti bez uticaja faktora napolju!

Želim da obavijestim javnost da neke tvrdnje iznesene na portalima nisu tačne i neke od tvrdnji da sam kontaktirana kao advokat B.S.-a uopšte nisu tačne.

Dakle, predmet je u fazi istrage i moj branjenik je izneo svoju odbranu pred tužiocem Osnovnog tužilaštva u Prištini, dajući pojašnjenja po ovom pitanju, istovremeno negirajući krivicu odnosno da nije pretio niti uznemiravao dotičnu osobu. , takođe nije tačno da ima psihičke smetnje ili probleme sa zakonom, naprotiv, moj klijent je biznismen i bavi se svojim poslovima, porodičan je čovjek.

Što se tiče napisa u medijima da je njegov advokat govorio o ovom slučaju, ponavljam da ni u jednom trenutku niko nije ovlastio advokata koji je bio po službenoj dužnosti da govori u njegovo ime. Isto tako, advokat je dužan da čuva povjerljivost koju sazna tokom odbrane u krivičnom postupku.

Takođe, moj branjenik nije prihvatio nijednu tvrdnju tužilaštva za krivična djela, i on je izjavio da se osjeća nevinim za sve tvrdnje koje je iznela Dude Balje.

Moj štićenik nije uznemiravao ni poslanicu, ni članove njene porodice, a još manje članove njene stranke, ali po mom štićeniku, odnosi među njima su bili jako dobri.

Bez ikakve sumnje, moj klijent ima pravo da mu tužilaštvo omogući pravičan istražni postupak i ima pravo da njegova ličnost bude zaštićena od strane tužilaštva i advokata po službenoj dužnosti i od „izvora u tužilaštvu“, koji govore u medijima o slučaju koji je u fazi istrage.

Svako lice koje je pod istragom i protiv koje se vodi krivični postupak smatra se nevinim.

Pokušaj javnog suđenja je u suprotnosti sa zakonskim odredbama i ima za cilj da utiče na nezavisne institucije kao što su Tužilaštvo i Sud, te uslovljava da isti bude proglašen krivim za krivično djelo koje nije počinio.

Što se tiče odnosa između osumnjičenog i poslanika Balje, ni o ovim pitanjima ne želimo da pričamo, ali će sve to razjasniti tužilaštvo i sud.

Stoga želim da obavijestim javnost da je pisanje na pojedinim portalima je neistinito jer joj moj klijent nikada nikoga nije prijetio niti je maltretirao, već je izjavio da ju je zvao s namjerom da razjasni neke nesuglasice koje su imali među njima.

Pozivam pravosudne institucije da ne nasjedaju na uticaj politike i vanjskih faktora, već da postupak provode u skladu sa zakonskim odredbama, te da očuvaju integritet osumnjičenog i informišu ostale učesnike u postupku da istrage sprovodi tužilaštvo i da se suđenje odvija na sudu, a ne političkim pritiskom, koristeći službenu i političku poziciju.

Uvjereni smo da će u toku istrage činjenice biti dokazane, jer se ovdje ne radi o krivičnom djelu, a mom branjeniku će biti donesena pravedna odluka, ove istrage će biti obustavljene. To je zato što moj klijent nije prijetio i uznemiravao D.B, niti će mu prijetiti niti će je maltretirati u budućnosti.

Aktuelne vijesti

Povezane vijesti

Go to TOP