Vladavina Totaj: Dvije godine zloupotreba, stranačkog angažovanja, korupcije, nerada i gubitak oko 15 miliona evra budžeta

Ogranak LDK je krajem godine u saopštenju kritikovao opštinsku vlast u Prizrenu.

Puna obavjest:

Totajeva vlast – dvije godine zloupotreba, stranačkog angažovanja, korupcije i nereda

Rashod opštinskog budžeta!

Druga godina vlasti Šaćira Totaja završava se brojnim zlonamjernim radnjama, aferama
korupcija, kršenje zakona i procedura, nepotističko i stranačko zapošljavanje,
Kompromitujući konkusi u obrazovanju i zdravstvu, nedostatak kapaciteta
profesionalnost, loš kvalitet kapitalnih ulaganja, nemogućnost trošenja nastalog budžeta
sa finansijskim deficitima od nekoliko miliona evra itd.
Izborna objećanja za još jedan vladajući diskurs vrlo brzo su se pokazala kao prazna objećanja
i obmanjujuće. Kleptokratska kultura koja karakteriše PDK u Prizrenu dokazala je da nije
nije pretrpeo nikakve promjene u odnosu na prošlost, naprotiv, vladavina Šaćira Totaja svakog dana
dokazuje ovo.
LDK u Prizrenu, snažno izražava zabrinutost zbog ovog pristupa i logike lošeg upravljanja.
Zatim navodimo neke od pitanja koja dokazuju naše tvrdnje.
Loš način planiranja i trošenja novca građana opštine Prizren donijela višemilionske viškove budžeta. Budžetski suficit (deficit) od 8 miliona eura u prošloj godini, a najmanje 7 miliona eura za ovu godinu, znači gubitak vrijednosti kapitalnih projekataod 15 miliona evra za građane opštine Prizren.
Izgradnja objekata bez dozvole (ilegalne) od strane same opštine Prizren, postala je dnevna praksa. Da bi zaustavio ovaj nezakonit pristup, LDK u Prizrenu je bio primoran da se deponuje u
Osnovno tužilaštvo, tri krivične prijave protiv tri direktora opštinskih direkcija.
Dok se mnogi visokokvalifikovani mladi ljudi suočavaju sa raznim preprekama za zapošljavanje
zato što nisu deo partija na vlasti, međutim Totaj se pobrinuo da već u prvoj godini mandata zaposli sina u javnom preduzeću.

Ekstremna politizacija obrazovanja, to već jeste javna tajna. Potvrđena je kompromisnost procesa izbora direktora škola također od objavljivanja audio zapisa u medijima. Ekstremni neuspjeh sa takmičenjima kao što je otvaranje sa njihovim kašnjenjem, otkazivanje, ponovno otvaranje, zanemarivanje, autorske naknade, izbor direktora ne školski profesionalci, nedokazani menadžeri i partijski militanti subjekata vladajuće koalicije, ozbiljno su narušili kvalitet i imidž obrazovanja.
Neuspjeh procesa digitalizacije škola je sljedeći udarac zadat procesu podučavanje i učenje u gradu Prizrenu.
Veliki propusti u upravljanju zdravstvenim sektorom. Loša kvaliteta usluga, loša kvaliteta i velike količine medicinske opreme i neisporuka usluga u pojedinim selima opštine Prizren.

Nažalost, ni ovaj vitalni sektor ne izmiče politizaciji i stranačkom angažovanju živote građana. To najbolje dokazuje suspenzija direktora i tri službenika.

Konkurs za stomatologe, objavljen prije skoro dvije godine, ali koji ostaje enigma, kao i do danas
kandidati koji nisu do danas proglašeni (naravno, to dolazi od dogovaranja koalicionih partnera).
Nagrađivanje militanata kroz dodjelu subvencija bez poštovanja zakonskih kriterija i
stručnih, kako iz ureda predsjednika Totaja, tako i iz podređenih direkcija koje pokrivaju
oblasti kulture, omladine i sporta, već su postali ružna praksa poreskih zloupotreba
građana naše opštine.
Mnogi ugovori za usluge, bez jasnih specifikacija i sa ekonomskim operaterima koji nemaju
dokazuju iskustvo i stručnu stručnost, izazivaju sumnje na osnovu povoljnih kriterijuma
i sa dobitnicima koje su unaprijed odredili gospodin Totaj i njegovi sljedbenici.
Došlo je do kašnjenja u realizaciji kapitalnih projekata, kao što su putevi, kanalizacija, vodovod i drugi radovi.
Izazvan haos u mnogim kvartovima grada. Promjena predmjera od ugovora do izvršenja
radovi i loš kvalitet radova, oštećenje puteva tek nakon 2 mjeseca asfaltiranja
od njih je ukazao na neophodnost krivičnih istraga u mnogim projektima definisanim kao
kapitalne investicije.
Ove dvije godine također su svjedoci neuspjeha u realizaciji izbornih objećanja. Mnogi od
projekta promovirani prije dvije godine, do danas, nisu ni počeli da se realizuju, niti su
spomenuti .
Izgradnja novog parkinga iza “Bele kuće” sa 690 novih parking mjesta i “Podvožnjaka”
od bivše BVI do Baždarane” kao i funkcionalizacija ekonomske zone ostali su sami
i samo prazna objećanja.
Olimpijski bazen, jedan od projekata započetih prije mnogo godina, ostao je projekt
beznadežan i zaboravljen čak i od Totajeve vlasti.
Stoga se iz svega ovoga može zaključiti da sadašnja općinska vlast ne nudi razvoj
i nije na usluzi građanima Prizrena. Gospodin Totaj i njegov kabinet od prvog dana
su dokazali da je njihov fokus služenje pojedincima i interesnim grupama koje jesu
blizak strankama vladajuće koalicije.
Građani ne zaslužuju ovu kaznu, Prizren ne zaslužuje ovo poniženje!
Ogranak LDK u Prizrenu, objećava da će pažljivo pratiti ponašanje i postupke lokalne vlasti,
ponudiće alternativna rješenja za probleme građana, reagovaće i osuđivati ​​prekršaje,
kao moćan glas u zaštiti interesa građana naše opštine.
Transparentnost u upravljanju, briga u trošenju novca građana kao i projektima za razvoj treba da bude jedini putokaz za grad i naše građane.
Prizren zaslužuje razvoj, dostojanstvo i prosperitet!

Go to TOP