Na Kosovu 50 djece čeka na usvajanje, a za njih je zainteresovano 200 porodica

Trenutno, broj porodica na Kosovu koje žele da usvoje djecu je četiri puta veći od broja djece bez staranja.

Dokument Ministarstva pravde, koji predviđa funkcionisanje panela koji ispituje slučajeve usvojenja, ostaje na javnoj raspravi.

Najmanje 50 djece na Kosovu koja čekaju da budu usvojena i postanu deo porodice.

Ali broj porodica koje žele da usvoje je tri puta veći.

U međuvremenu, uredba Ministarstva pravde o radu komisije za usvajanje djece ostaje na javnoj raspravi do kraja ovog mjeseca.

Osim unutar Kosova, ovo veće se bavi i zahtjevima za usvojenje iz inostranstva, kaže savjetnica u ovoj instituciji Vljora Limani-Hajnuni.

“Obaveza je i dužnost da se preispitaju svi slučajevi usvojenja, bilo porodica koje su spremne za usvajanje, bilo djece koju treba usvojiti. Ovo vijeće ispituje sve slučajeve usvojenja, bilo lokalno ili međunarodno”, rekla je savjetnica u Ministarstvu obrazovanja Vlora Limani Hajnuni.

Prema dokumentu, za sve zahtjeve za ili protiv usvajanja odlučivaće 5 osoba koje moraju biti iz određenih institucija, uključujući civilno društvo.

„Komisija za usvojenje imenuje se odlukom ministra pravde, a sastoji se od pet članova, i to: tri predstavnika iz resornog Odjeljenja za socijalne i porodične usluge, jednog predstavnika iz centara za socijalni rad i jednog predstavnika iz ne- Vladine organizacije“, navodi se u nacrtu pravilnika za rad odbora za usvajanje.

Predmetna komisija imaće velike ovlasti, sa mogućnošću da odbije porodicu koja bi potencijalno mogla da postane usvojitelj, iz više razloga.

“Vijeće daje mišljenje o brisanju iz matične knjige potencijalne porodice radi usvojenja, koje bez razloga i osnovane argumentacije odbija dijete predloženo za usvojenje. Vijeće može dati prednost u Registru potencijalnoj porodici za lokalno usvajanje, koja odbije dijete predloženo za usvajanje”.

Za usvajanje djece, prema zakonu, prioritet imaju članovi biološke porodice, a zatim građani na Kosovu, pod uslovom da se ispuni niz drugih kriterijuma.

Go to TOP