Redžepi sa reisom IZ BiH Kavazovićem o potrebi da BiH prihvati državnost Kosova

Sarajevo, 06.07.2023
Autor: Berzat Berzati

U proteklih par dana zamenica premijera Emilija Redžepi je posetila Republiku Bosnu i Hercegovinu u sklopu službene posete ispred Vlade Republike Kosova. Tom prilikom se susrela sa predstavnicima tamošnjih institucija i političkih aktera ali i verskih lidera.

Kao što je bila poseta Rijasetu Islamske zajednice BiH i reis l ulemi Huseinu Kavazoviću gde je dominirala tema podrške bošnjacima van van BiH i ubrzanje procesa priznanja nezavisnosti Kosova prenosi Kosova.info

“Tokom posete, glavna tema razgovora bila je podrška bošnjacima koji žive van Bosne i Hercegovine, kao i prihvatanje Kosova kao nezavisne države. Ova poseta predstavlja važan korak u jačanju saradnje između Islamske zajednice i bošnjake Kosova, te u stvaranju stabilnog i prosperitetnog okruženja za sve bošnjake, bez obzira na njihovu geografsku lokaciju.”

I takođe potvrđuje da je jedna od glavnih tema priznanje nezavisnosti Republike Kosova od institucija BiH.

“Tema prihvatanja Kosova kao nezavisnu državu takođe je bila ključna tačka razgovora. Zamenica premijera je istakla da je važno da Bosna i Hercegovina prepozna i podrži realnost Kosova kao suverene države.Naglašeno je da je dijalog i saradnja između svih strana ključna za postizanje mira i stabilnosti u regionu.” istakla je Redžepi

A kao jedan od argumenata jeste i zaštita kulturnog nasleđa, odnosno nematerijalne kulture baštine, jezika i ostalih praksi koje su deo identiteta i od nemerljivog značaja za osiguranje mogućnosti da buduće generacije imaju snažan osećaj identiteta i pripadanja. Imajući u vidu da jače socijalne veze doprinose stabilnosti i otpornosti na izazove demokratskih društva kao što su naša, a to u osnovi znači i jačanje demokratije.

Go to TOP