Redžepi završila dvodnevnu službenu posjetu u BiH: Potrebno povezivanje na nacionalnom, kulturološkom i sistemu obrazovanja

Sarajevo, 07.05.2023
Autor: Berzat Berzati

Potpredsjednica za nevečinske zajednice i ljudska prava Vlade Kosova Emilija Redžepi obavila je dvodnevnu službenu posjetu Federaciji Bosne i Hercegovine na poziv poslaničkog parlamentarnog kluba Stranke demokratske akcije (SDA).

Redžepi je pozitivno ocijenila organizaciju sa ciljem ratifikaciji sporazuma o slobodi kretanja i priznavanju identifikacionih dokumenata kao djela Berlinskog sporazuma za zemlje zapadnog Balkana, ali s ciljem nacionalnog, kulturnog i obrazovnog povezivanja.ohrabrivanja regionalne saradnje i razmjene najboljih praksi radi napredka povezivanja Bošnjaka Kosova i BiH.

Dvodnevna službena poseta Federaciji Bosne i Hercegovine na poziv poslaničkog parlamentarnog kluba Stranke demokratske akcije (SDA) a na zahtev poslanika Šemsudina Mehmedovića, posvećena je ratifikaciji sporazuma o slobodi kretanja i priznavanju identifikacionih dokumenata kao dela Berlinskog sporazuma za zemlje zapadnog Balkana, s ciljem nacionalnog, kulturnog i obrazovnog povezivanja,, navela je Redžepi.

Go to TOP