Zdravstveni informacioni sistem (ZIS) na Kosovu je fazi već deceniju, ali još nije funkcionalizovan

Nedostatak ovog sistema stvara poteškoće pacijentima i zdravstvenom osoblju. Pacijenti moraju nositi medicinsku dokumentaciju koja pokazuje svoje zdravstveno stanje tokom zdravstvenih poseta kaže se u tekstu koji je objavio medij Kosova press.

ZIS generiše, kompajlira, analizira, komunicira te koristi podatke za javni i privatni zdravstveni sektor. Stručnjak za zdravstvene politike, Bujar Gaši, ocenjuje da je ovaj sistem od vitalnog značaja za kvalitetno zdravlje.

Dok predsednik Udruženja za prava pacijenata Besim Kodra ZIS naziva “Ahilovom petom” domaćeg zdravstva.

Međutim, rešenje za njegovu operacionalizaciju još nije postignuto. Ministarstvo zdravlja je izradilo strateški plan za ZIS, ali trenutno na Kosovu ne postoji zdravstveno osiguranje do 2030. godine.

Go to TOP