Tekst “evropskog” predloga “osnovnog sporazuma između Kosova i Srbije”

Ovo je tekst koji je dostupan medijima za koji se veruje da je predloženi tekst za „Osnovni sporazum između Kosova i Srbije“. Ovaj dokument je navodno dostavljen strankama(Kosovu i Srbiji) u avgustu. U međuvremenu, visoki zvaničnici EU rekli su da je isti ažuriran i da je sada postao prijedlog “svih 27 zemalja članica Evropske unije”. Zapadni izvori su za medije su rekli da je ova verzija bez ažuriranja koja su u međuvremenu napravljena, ali da nije bilo promjena u glavnim tačkama i idejama. U nastavku donosimo tekst ovog prijedloga u cjelosti, čija autentičnost nije službeno potvrđena ali odgovara čestim rekacijama u javnosti:

Osnovni sporazum između Kosova i Srbije

Visoke ugovorne strane;

Svjesni svoje odgovornosti za održavanje mira;

Posvećeni doprinosu plodnoj regionalnoj saradnji i sigurnosti u Evropi;

Shvatajući da su nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kao i zaštita nacionalnih manjina osnovni uslovi za mir;

Postupajući na osnovu istorijske činjenice i bez prejudiciranja različitih stavova stranaka o osnovnim pitanjima, uključujući pitanje statusa;

Sa željom da se stvore uslovi za saradnju među stranama za dobrobit naroda,

Dogovoreno je sljedeće:

Član 1

Stranke će međusobno razvijati normalne, dobrosusjedske odnose na bazi jednakih prava.

Obje strane će međusobno priznati relevantna dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, tablice vozila i carinske pečate.

Član 2

Obje strane će se rukovoditi svrhom i principima utvrđenim u Povelji Ujedinjenih nacija, posebno onim o suverenim pravima država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredjeljenje, zaštiti ljudskih prava. i nediskriminacija.

Član 3

U skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, strane će rješavati svaki nesporazum između sebe samo mirnim sredstvima i uzdržavat će se od prijetnje ili upotrebe sile.

Član 4

Strane polaze od pretpostavke da nijedno od njih dvoje ne može predstavljati drugu stranu u međunarodnoj sferi ili djelovati u njeno ime.

Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

Član 5

Obje strane će podržati svoje aspiracije da postanu članice Evropske unije.

Član 6

Iako ovaj osnovni sporazum predstavlja važan korak normalizacije, obje strane će novim zamahom nastaviti proces dijaloga koji vodi EU, a koji će dovesti do pravno obavezujućeg, sveobuhvatnog sporazuma za normalizaciju odnosa.

Strane su saglasne da će u budućnosti produbiti saradnju u oblastima privrede, nauke i tehnologije, transporta i povezanosti, odnosa u pravosuđu i provođenju zakona, pošte i telekomunikacija, zdravstva, kulture, vere, sporta, zaštite životne sredine, nestalih osoba i oblastima dr. sličnih kroz postizanje konkretnih sporazuma

Član 7

Obe strane su posvećene postizanju konkretnih aranžmana, u skladu sa relevantnim instrumentima Saveta Evrope i korišćenjem postojećih evropskih iskustava, kako bi se obezbedio odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu i mogućnost pružanja usluga na Kosovu. neke specifične oblasti, uključujući mogućnost finansijske pomoći Srbije i direktnih kanala komunikacije srpske zajednice sa Vladom Kosova.

Stranke će formalizovati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i obezbediti visok nivo zaštite srpskog verskog i kulturnog nasleđa, u skladu sa postojećim evropskim modelima.

Član 8

Strane će razmijeniti stalne misije. Oni će biti smješteni u sjedištu odgovarajuće vlade.

Praktična pitanja u vezi sa raspoređivanjem misija biće obrađena posebno.

Član 9

Obje strane primjećuju opredijeljenost EU i drugih donatora da kreiraju poseban paket finansijske pomoći za zajedničke projekte strana za ekonomski razvoj, povezanost, zelenu tranziciju i druge ključne oblasti.

Član 10

Strane će osnovati zajedničku komisiju, kojom predsjedava EU, za praćenje implementacije ovog sporazuma.

Obje strane potvrđuju svoje obaveze da implementiraju sve sporazume iz prošlosti.

Go to TOP