Nastavljeno suđenje optuženima iz Prizrena i Peći, za pripremanje terorističkih napada

Saslušanjem trojice svjedoka nastavljeno je saslušanje protiv četvorice optuženih za krivična djela terorizam Nehrudina Skenderija, Ardijana Gjuraja, Ergima Silje i Mentora Belaće, a u ovom predmetu su pred Sudom iznesene njihove verzije u vezi sa predmetom. prištinskih istražitelja u Odjeljenju za borbu protiv terorizma Hamdija Vljasaljiua, Hafira Džiljićija i Jetona Jetullahua. Oni su prikazali trenutke sprovođenja tajnih mjera, uključujući one nadzora i mjere simulacije. Džljići je to pokazao na poziciji istražitelja u Odjeljenje za borbu protiv terorizma 07.10.2021. godine određeno je za sprovođenje tajne mjere – simulirane kupovine, za koju je sačinio zapisnik.

Dalje, svjedok je pred sudom pokazao kako je organizovana zamjena raketnog bacača u zamjenu za novca, a sve to pod prikrivenim mjerama, za jednog od optuženih koji su uključeni u ovaj slučaj.“Razgovarali smo sa osobom čije ime još ne znam, sreli smo se s njim u Đakovici u Trgovačkom centru i od njega smo dobili sumu novca od 500 evra kao avans za kupovinu RPG-a, prihvatili smo sredstva od 500 evra i shvatili smo da je osumnjičeni Škodran Krasnići, a ostatak novca da se da nakon preuzimanja RPG-a”, rekao je Džlići . Zatim je svjedok pokazao mjesto i način na koji su se sreli da razmijene pomenuto oružje.

„Iz Uprave za borbu protiv terorizma krenuli smo sa dva vozila koja smo iznajmili da izvršimo simulaciju, u jednom od vozila je bio RPG koji je osumnjičeni Škodran koji je došao da preuzme RPG, ne znam ko ga je vozio. …, sreli smo Škodrana Krasnićija u okrugu u Đakovici” – rekao je svjedok. Džlići je dalje priznao kako su i drugi optuženi bili uključeni u ovo u simulaciji akcije Odjeljenja protiv terorizma. “Na izlazu iz Đakovice njegov automobil je zaustavljen, vozio je bijeli ‘pasat’, samo je Škodran izašao iz auta, on je bio jedini u autu, izašao sam i rekli su mi da li su daleko odavde (pitao me za oružje), ja bio sam u autu dok je moj kolega bio na mjestu gdje će se simulacija održati. Nakon štosmo razgovarali, kada je saznao da sam mu rekao da su 10-15 km odavde…, Nuredin Skenderi i Mentor Belaqća, dvoje ljudi koje je pomenuo, nastavili smo put…”

-Hamdi Vlasaljiu je takođe dao svoju verziju slučaja kao istražitelj, koji je pred Sudom pokazao da optuženog Gjuraja nije poznavao ranije, već samo u trenutku kada mu je Sud odredio mjeru pritvora. prvi sastanak sa Ardianom Gjurajom bio je na dan kada ga je Sud sproveo u pritvor” – rekao je svjedok. Isti je rekao da je u pritvorskom centru razgovarao sa optuženim, pošto je ovaj mejlom za to zatražio da se održi razgovor, koji je razvijen uz prethodno odobrenje „Dobio sam odobrenje za sastanak i razgovor“ – rekao je Vlasaljiu.
Jeton Jetullahu je takođe saslušan kao svjedok za ovaj slučaj.

Suđenje za ovaj slučaj počelo je iznova nakon što je došlo do promjene u sastavu sudskog vijeća, pa je umjesto sudije Muse Konželjija kao član bio prisutan Mentor Bajraktari, dok je suđenje vodila sutkinja Valjbona Musljiu-Seljimaj.

Optužnice Specijalnog tužilaštva na 45 strana, optuženi je u periodu od marta 2021. do 10. oktobra 2021. godine nastojao da stvori organizacionu strukturu za vršenje terorističkih akata na Kosovu. terorističke organizacije ISIS i obavezali se na nabavku oružja tipa RPG (raketni bacači), eksploziva i vatrenog oružja.

Ergim Silja zajedno sa Ardijanom Gjurajom optuženi su da su brinuli o nabavci oružja koje su sakrili u plastično bure, zakopavši 3.780 metaka. 6 ručnih bombi, 7 detonatora granata, tronožni mitraljez, automatska puška “AK-47” i drugo oružje različitog kalibra različito. Istog dana, 10.10.2021. godine u opštini Đakovica, prilikom pokušaja da prihvati-kupi RPG, 8 granata ručnog minobacača, optički uređaj za uvećanje (dvogled) RPG-a, a povodom sprovođenja mjera tajnog nadzora i istrage simulirane kupovine od strane okrivljenog Shkodrana Krasniqija, koji je bio u pratnji Nehrudina Skenderija i Mentora Belaće sa vozilom marke Golf V, vjerovatno su pobjegli sa lica mjesta, a potom su svi optuženi uhapšeni.

Optuženi Ergim Silja i Ardijan Gjuraj optuženi su i za neovlašteno držanje i kontrolu oružja za navedene Mentor Belaća je također optužen za neovlašteno posjedovanje.

Dok je Ardijan Gjuraj optužen da je počinio krivično djelo neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela tako da je od oktobra 2020. godine do 2.11.2022. stalna komunikacija sa preminulim putem društvene mreže “Instagram”.

Pokojnik je 2.11.2022. godine izvršio teroristički akt u Beču, ubivši četiri osobe i ranivši još četiri osobe, a potom su ga ubile austrijske vlasti.

Optuženi Nehrudin Skenderi je optužen da je finansirao Škodrana Krasnićija u iznosu od 2 hiljade eura za kupovinu vatrenog oružja kojim bi izvršio teroristička krivična djela, tako da je samo Nehrudin Skenderi optužen za krivično djelo – omogućavanje i finansiranje izvršenja terorizma.

Go to TOP