Muškolaj: Kurtijeva vlada dozvolila lične karte Srbije gdje piše”Kosovska Mitrovica”, a licemjerno napadaju medije Kljan Kosova

Analitičar Imer Mushkolaj objavio je ličnu kartu Srbije koja se izdaje građanima Kosova.

Muškolaj je pokazao kako u objavljenoj ličnoj karti piše “Kosovska Mitrovica “, mesto koje sa ovom oznakom ne postoji na Kosovu.

Napomenuo je i da desetine hiljada građana Srbije putuju sa ovim ličnim kartama, a Vlada Aljbina Kurtija im je dozvolila.

„Vlada i militanti vlasti prećutkuju ove činjenice i licemjerni su kada napadom na Kljan Kosovo drže predavanja o tome kako je podrivano državljanstvo Kosova.“ – napisao je dalje.

Cijeli post:

Ovo je lična karta Srbije, izdata u Srbiji za državljane Kosova, sa nazivima gradova Peć za Peć, Đakovica za Đakovicu, Gnjilane za Gnjilane itd.

U ovoj ličnoj karti naziv grada je “Kosovska Mitrovica”, mjesto koje sa ovom oznakom ne postoji na Kosovu, već samo u srpskom sistemu.

Vlada Aljbina Kurtija dozvolila je desetinama hiljada građana Srbije i drugih da putuju sa ovim ličnim dokumentima – dokumentima koji su protivni ustavu Kosova i agresiji u njegovoj nadležnosti.

Vlast i militanti vlasti prećutkuju ove činjenice i licemjerni su kada napadom na Kljan Kosovo drže predavanja o tome kako je narušena državnost Kosova.

Go to TOP