Međunarodna konferencija za rešavanje kosovsko-srpskog sukoba?

Izvor: Sbunker

U prvoj epizodi Kosovske depeše razgovaramo o ograničenom napretku u dijalogu Kosova i Srbije uz podršku EU i istražujemo mogućnost novog formata dijaloga, fokusirajući se na ideju međunarodne konferencije za postizanje konačnog sporazuma.

Moderator Visar Džambazi intervjuiše Miloša Pavkovića, istraživača i aktivistu civilnog društva iz Beograda, koji nudi uvid u trenutno stanje dijaloga, uspeh pristupa EU, kao i prednosti i nedostatke organizovanja međunarodne konferencije.

Go to TOP