ASK nije spremna za popis stanovništva, već drugi put traži odlaganje roka

Kosovska agencija za statistiku nije spremna da 1. novembra započne proces popisa stanovništva.

Ilir Beriša, Direktor ASK-a je rekao da je u potpunosti posvećen realizaciji ovog projekta, ali da ima nedostataka.

“Izazovi su nedostatak tableta, nedostatak supervizora procesa i neosposobljenost supervizora”, rekao je on u Odboru za budžet gdje podnosi izvještaje narodnim poslanicima.

Beriša je pokušao da izbegne direktan odgovor da ASK tražio da se proces ponovo odloži, ali je na insistiranje poslanika to prihvatio.

“Uz sve izazove koje imate, da li procjenjujete da će to početi s novembrom?” Pitao je poslanik Avdulah Hoti.

A, Beriša je odgovorio da će “uložiti maksimalne napore da to završimo 15. decembra”.

Međutim, Hoti je insistirao da zna da li registracija počinje kako je planirano.

„Ilire, ostavi politiku. Imate obavezu da odgovorite na moja pitanja. Hoće li početi 1. novembra? Počinje za 10 dana, ni tablete, ni program, ni obuku”, pitao je Hoti.

“Sa metodom koja je ranije planirana, a ne sa metodama koje tražimo na internetu, pokušaćemo da počnemo od novembra”, rekao je Beriša, koji je potom potvrdio da smo “podneli predlog za odlaganje datuma”.

Vlada je prošlom odlukom odlučila da proces popisa stanovništva počne 1. novembra i da traje do 15. decembra.

Go to TOP