Zamenica premijera Redžepi o regionalnoj saradnji i zastupljenosti Bošnjaka sa Hadžićem

Priština, 17.08.2023
Autor: Berzat Berzati

Danas se potpredsednica Vlade Kosova Emilija Redžepi u sklopu regionalne inicijative sastala sa zastupnikom Skupštine Crne Gore Seidom Hadžićem, kojom prilikom je istaknut značaj regionalnog delovanja za obe države sa posebnim aspektom na saradnju i zastupljenost Bošnjaka prenosi Kosova.info

Redžepi se zahvalila na dosadašnjoj saradnji članu Stranke Pravde i Pomirenja Seidu Hodžiću koji je istovremeno i narodni poslanik u Skupštini Crne Gore, kome je poželela uspešno delovanje kao Bošnjakinja koja se nalazi na najvišoj poziciji ikada za kosovske Bošnjake, i istakla posvećenost i podršku za razvoj i nadogradnju postojećih odnosa Kosova i Crne Gore.

Dok je Seid Hadžić istakao očekivanja da Crna Gora kao lider EU integracija jeste i biće lokomotiva balkanskih zemalja na putu prema EU, i da se očekuje tokom mandata Vlade koja još nije formirana osigura mesto kao najnovija članica Evropske zajednice. Sa posebnim fokusom na značaj i zastupljenost Bošnjaka kako u Crnoj Gori tako i u Republici Kosovo i šire istakao je Hadžić.

I da su dobri odnosi sa Kosovom od velikog značaja, kako u političkom, tako i u ekonomskom smislu. A da su Bošnjački predstavnici most za unapređenje odnosa sa ostalim narodima ka zajedničkom cilju, što je evro-atlantsko partnerstvo.

Seid Hadžić očekuje brzo formiranje nove crnogorske Vlade i izlazak iz institucionalne krize, i najavljuje da će prioritet buduće Vlade biti razvoj i puna posvećenost evropskoj agendi, uz kredibilno članstvo u NATO-u i zalaganje za evropske vrednosti, što podrazumeva i uspostavljanje vladavine prava, iskorenjivanje korupcije, te prekid sa svim lošim delovanjem koja su decenijama opterećivala naše društvo.

Go to TOP