Vlada Kosova smatra teško ostvarivim smjenu gradonačelnika na sjeveru Kosova

Vlada Kosova smatra “teško ostvarivim” ispunjenje kriterijuma za smjenu gradonačelnika u četiri opštine u sjevernom dijelu Kosova, naseljenog većinom Srbima putem peticije građana Srbije.

To se navodi u izvještaju o analizi mehanizama lokalne demokratije koji je odobren na sjednici Vlade. U zaključcima izvještaja se navodi da je “inicijativa za smjenu gradonačelnika praktično teško ostvariva, zbog kvote od 20 odsto upisanih birača za pokretanje postupka”.

Ističe se i činjenica da do 2023. godine nije postojao dovoljan pravni osnov za operacionalizaciju mehanizma inicijative za smjenu načelnika općine i ovaj mehanizam nije korišten ni u jednoj općini.

Tamo se ističe da se zahtjev za smjenom predsjednika suočava sa izazovima, jer kao kriterij ima visoku kvotu birača, dok još uvijek ne postoji dovoljna zakonska osnova za mehanizam inicijative za smjenu predsjednika, čak i pored usvajanje Administrativnog uputstva za sprovođenje ove inicijative.

Pominje se i potreba za dopunom zakonodavstva koje se odnosi na peticije i građanske inicijative, kao i jasnim propisima u njihovom razmatranju od strane opština.

“Revizija potrebne kvote za procedure smjene načelnika je preporuka za unapređenje ovog mehanizma. S druge strane, nastojanja da se zaokruži pravni osnov koji bi omogućio i razjasnio proceduru inicijative za smjenu predsjednika trebalo bi korektnije ispitati”, navodi se u izvještaju.

Gradonačelnici su preuzeli vlast u četiri opštine na sjeveru krajem maja.

Ovo pitanje je podiglo tenzije i 29. maja u Zvečanu situacija je eskalirala u nasilje. Srpski demonstranti sukobili su se sa vojnicima misije NATO-a, KFOR-a, povrijedivši na desetine očiju.

Međunarodna zajednica je zatražila od Kosova da organizuje nove izbore, što je Vlada na čelu sa premijerom Aljbinom Kurtijem prihvatila, ali pod uslovom da se sadašnji predsjednici smenjuju samo na osnovu zakona.

Tako nešto predviđa potpisivanje peticije od najmanje 20 odsto građana sa pravom glasa u opštinama na sjeveru Kosova.

Go to TOP