Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Uspostavljaju se centri za testiranje, u nedostatku računara u nekim od škola

Izvor: Koha

Petnaestogodišnjaci u kosovskim osnovnim i srednjim školama biće predmet Međunarodnog programa ocenjivanja učenika (PISA) od 5. do 20. maja. Za izvođenje testa potrebni su IT kabineti, ali kako ističu predstavnici obrazovanja, nemaju ih sve škole. Kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje procesa, Ministarstvo prosvjete je uspostavilo posebne centre za testiranje u opštinama.

Petnaestogodišnji učenici osnovnih i srednjih škola na Kosovu proći će PISA međunarodno ocenjivanje, koje će se zvanično održati od 5. do 20. maja. Računari su obavezni za polaganje ovog testa jer je test digitalizovan, ali veliki broj škola nema tehnološku opremu. Kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje procesa, Ministarstvo prosvjete, nauke, tehnologije i inovacija uspostavilo je centre za testiranje u okviru obrazovnih institucija. U opštini Priština ih ima četiri – u ekonomskoj školi „Hodža Kadri Priština“, u privatnoj školi „Don Bosko“, u srednjoj školi „Alauudin“, i u gimnaziji „Sami Frašri“.

Ceo proces testiranja će pratiti lokalni administratori, koje je izabrao MONTI. Šef odjeljenja za evaluaciju Fatmir Eljezi rekao je da je obučeno oko 230 administratora.

„Administratori su ljudi koji nisu na poslu ili su nastavnici u školi. Kriterijum je da moraju biti obučeni i da znaju da koriste računar. U roku od jednog dana smo ih obučili o pravilima administracije”, rekao je on, objašnjavajući da će administrator nadgledati grupu od 25 učenika.

Ovom testu će biti podvrgnuto oko 7.000 mladih ljudi. Oni su nasumično odabrani iz PISA elektronskog sistema. Školski zvaničnici su naveli da sa liste petnaestogodišnjaka koji su poslati u PISA-u, nasumičnim odabirom ima učenika sa odličnim, prosječnim i lošim uspjehom.

Školski koordinatori su ukazali da je u preliminarnim testovima bilo neozbiljnosti od strane učenika. U Osnovnoj školi „Dardania“ u Prištini, nastavnici obučavaju učenike oko mesec dana.

Arlinda Zeqiri, koordinatorka kvaliteta u ovoj školi, rekla je da ne očekuje pozitivan rezultat zbog učenja na daljinu koje se održava kao posljedica pandemije.

“Imamo 19 učenika tog uzrasta i svi će polagati PISA test. Učenike smo pripremali skoro tri sedmice. Pripremamo ih i tehnički, jer će raditi na računaru i moraju biti tehnički jer postoje različite vrste pitanja. Ali sa njima tokom nedelje vežbaju i nastavnici albanskog jezika i matematike, u zavisnosti od toga koliko slobodnih sati imaju”, objasnila je ona.

Koordinator ekonomske škole „Hodža Kadri Priština“, Arben Krasnići, rekao je da su ovog puta intenzivnije pripreme sa učenicima koji drže dopunsku nastavu, nakon završetka redovne nastave.

Učenici ove škole izrazili su optimizam da će ove godine pokazati dobre rezultate. Hana Gaši je rekla da je obaviještena o prirodi testnih pitanja i načinu na koji se test završava na računaru

„Odradili smo dve nedelje pripreme za PISA test, uglavnom iz Predsedništva škole smo obavešteni o prethodnim testovima koji su bili. Ti testovi su bili veoma logični, ali mi učenici imamo emocije jer ćemo predstavljati našu zemlju i moramo dati maksimum i nadam se da ćemo postići najbolje što možemo“, rekla je Hana, učenica desetog razreda.

Učenici iz zajednica na Kosovu neće biti predmet međunarodnog ocenjivanja.

“Budući da turska i bošnjačka zajednica imaju mali broj učenika od 15 godina, oni ne predstavljaju ni 1 posto kosovskih učenika, pa su isključeni iz uzorka. Srpska zajednica još nema mogućnost da bude uključena u sistemu“, rekao je Eljezi.

PISA, ili Međunarodni program ocjenjivanja učenika, je svjetska studija Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, koja ima za cilj procjenu obrazovnih sistema. PISA test se održava svake tri godine. Kombinira postignuća u tri kategorije znanja – onu iz nauke, matematike i čitanja. Ove godine će se vršiti testiranje učenika sa posebnim osvrtom na predmet matematika.

Rezultati prvog PISA testa, koji je održan na Kosovu 2015. godine, objavljeni su 2016. godine. Kosovo je u to vreme bilo rangirano na 68. mestu, među 72 zemlje koje su učestvovale u testu. Druga PISA na Kosovu održana je 2018. godine i prema rezultatima objavljenim 2019. godine, Kosovo je zauzelo 77. mesto među 79 zemalja koje su prošle kroz testiranje. Ovogodišnje testiranje trebalo je da se održi 2021. godine, ali je odgođeno zbog pandemije korona virusa.

Go to TOP