Telefonski troškovi Vlade smanjeni za 50 odsto u odnosu na predhodne garniture

Autor: Nedžat Toverljani, za KOHA
Preveo i prilagodio: Berzat Berzati

Pola miliona evra je iznos koji je potrošilo 13 ministarstava, kabinet premijera i nekoliko ministarstava tokom 2023. godine. Odlukom Vlade predviđeni su mesečni iznosi za pojedine kategorije državnih funkcionera od 20 do 150 evra. Iz civilnog društva kažu da gledajući ponude privrednih subjekata, neki od ovih iznosa uopšte nisu opravdani. Zatraženo je izmjenu odluke.

Više od 2 miliona evra koštalo je državnu mobilnu telefoniju u posljednjih pet godina (2019-2023) za službenike kabineta premijera, ministarstava i nekih nezavisnih agencija. Kao što se vidi u tabelama ovih troškova, kojima je mediju Koha dozvoljen uvid tek nakon žalbe Agenciji za informacije i privatnost (sa izuzetkom 2-3 ministarstva), samo u 2023. godini ove institucije su potrošile više od pola miliona evra na mobilnu telefoniju. U ovaj iznos nisu uključeni fiksni telefonski troškovi.

Najviše je potrošilo Ministarstvo finansija, rada i transfera u odnosu na druga ministarstva. Samo za mobilnu telefoniju za 2023. ovo ministarstvo je potrošilo 198.238,00 evra. Ali njegovi zvaničnici su pojasnili da ovaj iznos uključuje Carinu, Poresku upravu, Inspekciju rada, Zavod za zapošljavanje, Centralnu upravu za javne nabavke, Finansijsko obavještajnu jedinicu Porezne, Trezor i bivše programe Ministarstva rada i socijalnog staranja nakon spajanja u ovo ministarstvo.

Neke institucije su potrošile preko 800 hiljada evra za 5 godina

Gledajući kroz godine, MFRT, iako je ranije bio odvojeno od Ministarstva omladine, kulture i sporta, ranije je trošilo više nego sada kada su se dva ministarstva spojila, ali ih je u narednim godinama smanjio. Samo za mobilnu telefoniju, u 2019. godini potrošila je 213.201 evro, 2020. – 81.086 evra, 2021. – 178.993 evra, 2022. – 162.237 evra i 2023. – 198.283 evra.
Ukupno je za pet godina ovo ministarstvo potrošilo 834.500 evra, uključujući i nezavisne institucije.

Na pitanje funkcionera ovog ministarstva zašto se troše ova mjesečna sredstva, kada na tržištu ima jeftinijih ponuda, rekli su da o tome treba razgovarati sa tijelom koje je predlagalo odluku, “jer MFRT nije sponzorisao”.

Međutim, skoro svako ministarstvo ima manje novca za mobilne telefone nego 2019. godine, osim Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave koje je u 2019. godini potrošilo manje nego 2023. godine, ali je tada Ministarstvo uprave bilo odvojeno od internog. .

Za pet godina ovo ministarstvo je na mobilne telefone potrošilo 417.473 evra. Ovo ministarstvo je u 2019. godini potrošilo 79.735 evra, 2020. godine – 72.832 evra, 2021. – 67.838 evra, 2022. – 95.853 evra i 2023. godine – 101.212 evra.

Uočeno je prepolovljenje troškova kabineta premijera iz 2019. godine u odnosu na 2023. godinu. Kabinet premijera je u 2019. godini potrošio 72.429 evra, 2020. godine – 37.022 evra, 2021. godine – 31.293 evra, u 2019. godini više, 202,32 evra. 2023. – 29.531 evra. U međuvremenu, za pet godina KPK košta mobilni telefon 200.645,00 evra.

“Uključuje troškove osoblja premijera, potpredsjednika Vlade i civilnih službenika kabineta premijera (koji uključuju direktore, rukovodioce, koordinatore, visoke dužnosnike) prema važećoj odluci. Kao što možete vidjeti iz sažetog izvještaja, telefonski troškovi su se smanjivali tokom godina. U 2020. godini rashodi su bili skoro 50% manji u odnosu na prethodnu godinu, nakon stupanja na snagu nove odluke o racionalizaciji upotrebe telefona za vrijeme Vlade Kurti 1, dok su prošle, 2023. godine, bili manji za skoro 60%. 2019”, stoji u odgovorima Kancelarije za komunikaciju sa javnošću Kabineta premijera.

Kabinet premijera prepolovio troškove, a Ministarstvo pravde povećao

Kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i Ministarstvo pravde je u 2023. godini povećalo troškove mobilne telefonije u odnosu na 2019. godinu. Ovo ministarstvo je 2019. godine potrošilo 28.171 evra, 2020. godine – 18.484 evra, 2021. – 19.857 evra, 2022. – 24.032 evra i 2023. godine – 29.722 evra.

Ukupno je za pet godina ovo ministarstvo potrošilo 120.266 evra.

Troškovi mobilnih telefona u Ministarstvu odbrane bilježe uspone i padove tokom godina. Na primjer, 2019. godine ovo ministarstvo potrošilo je 28.960 eura, 2020. godine – 21.387 eura, 2021. godine – 22.024 eura, 2022. godine – 22.470 eura i 2023. godine – 22.772 eura. Generalno, za pet godina ovo ministarstvo je potrošilo 117.615 eura.

„Osnov po kojem se javnim funkcionerima omogućava korištenje fiksnih i mobilnih telefona je Odluka CRK-a br. 01/23, datum. 08.04.2020 – za korišćenje telefona (fiksnih i mobilnih) u Vladi Republike Kosovo. Mjesečni troškovi za Ministarstvo odbrane iznose cirka (od decembra 2023.) 1.856,01 evra, dok su godišnji troškovi za mobilnu telefoniju (od 2023. godine) 22.772,35 evra“, navodi se u odgovorima Ministarstva odbrane.

Na osnovu podataka koje je dostavilo Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, ova institucija je za pet godina na mobilnu telefoniju potrošila 90 hiljada i 839 evra. Gledajući kroz godine, MŽSPPI je potrošio 42.500 evra u 2019., 4.520 evra u 2020., 9.585 evra u 2021., 15.997 evra u 2022. i 18.263 evra u 2023.

„Obavještavam da je MŽSPPI nekoliko puta mijenjao organizacionu strukturu. U 2021. godini došlo je do spajanja dva bivša ministarstva: Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPPI) kao i Ministarstva za infrastrukturu, koje su dva bivša ministra formirala MŽSPPI“, navodi se u odgovoru ovog ministarstva.

Ministarstvo kulture, omladine i sporta dalo je podatke samo za 2023. godinu. Međutim, ako se iznos iz 2023. pomnoži sa pet godina, ispada da je ovo Ministarstvo za mobilne telefone potrošilo oko 100 hiljada eura.

„Prema ugovoru između Ministarstva unutrašnjih poslova i Telekom te Kosova A.D, odnosno ugovora o korišćenju usluga mobilne telefonije, zvanično se zahtev za korišćenje mobilnih usluga vrši preko Ministarstva unutrašnjih poslova, do fakturisanja. a plaćanje kreiranih faktura se vrši iz MKOS-a”, stoji u odgovoru MKOS-a. „Na osnovu informacija koje je dostavio odgovorni službenik, u nastavku predstavljam troškove mobilnih telefona za 2023. godinu: Broj službenika MKOS-a i podređenih institucija koji koriste uslugu – 203 službenika. Ukupna vrijednost godišnje – 16.884 eura, usluga rominga. Ured ministra i ministar – 9 službenika. Ukupna vrijednost godišnje – 3.676 eura, usluga – roming i postpejd”.

Neka ministarstva nisu omogućila pun pristup potrošnji

Čak su i u Ministarstvu lokalne samouprave iskazali troškove telefona samo za 2023. godinu, što je 15.894 evra, što je oko 80.000 evra za pet godina. Ministarstvo privrede je za pet godina potrošilo i oko 80.000 evra.

„Prema Odluci br. 01/23 (04.08.2020.) i Odluci br. 02/137 (31.03.2023.), godišnji troškovi osoblja Ministarstva privrede za 2023. godinu su: Mobilna telefonija 14.920 eura”, kaže se u odgovorima Ministarstva privrede.

U 2023. godini od svih ministarstava najmanje je potrošilo Ministarstvo za povratak i zajednice, ukupno 9.265 eura. Međutim, u 2019. godini ovo ministarstvo je na mobilne telefone potrošilo 30.424,09 eura, 2020. godine 13.887 eura, 2021. godine 10.628 eura i 2022. godine 9.603 eura. Ukupno je za pet godina Ministarstvo za zajednice i povratak potrošilo 73.808 evra.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnologije je u 2019. godini na mobilne telefone potrošilo 15.860 evra, 2020. 15.371 evro, 2021. 14.512 evra, 2022. 12.696 evra i 2023. 15.239 evra. Ukupno je ovo Ministarstvo za pet godina potrošilo 73 hiljade 680 eura.

„Za elektronske dopune mobilnih telefona, MONTI se poziva na odluku br. 01/23 od 08.04.2020, potpisan od strane premijera Kosova. Prema odluci, pravo na korišćenje elektronskih dopuna imaju: Ministar koristi postpejd uslugu u dozvoljenom iznosu od 70 evra. Isto tako, prema navedenoj odluci postpejd usluga je dozvoljena i zamjenicima ministara, ali tu uslugu oni nisu koristili, tako da zamjenici ministara nemaju nikakve troškove mobilnog telefona“, navodi se u odgovorima MONTI.

Ministarstvo zdravlja je u 2019. godini na troškove mobilne telefonije potrošilo 20.593 evra, 2020. godine – 12.965 evra, 2021. – 13.001 evra, 2022. – 13.636 evra i 2023. godine – 12.411 evra. Za pet godina ovo ministarstvo potrošilo je 72.608 eura.

Ministarstvo vanjskih poslova i dijaspore povećalo je troškove mobilnog telefona, ali je od ranije Ministarstvo za dijasporu funkcionisalo kao poseban subjekt. Ona je 2019. godine potrošila 12.725 evra, 2020. – 17.617 evra, 2021. – 13.904 evra, 2022. – 16.127 evra, a 2023. godine potrošila je 19.495 evra.

20 kategorija korisnika

Službenici Ministarstva regionalnog razvoja rekli su da mjesečni troškovi za mobilnu telefoniju iznose 970,00 eura mjesečno, dok je godišnji 11.640,00 evra.

„U poslednjih 5 godina došlo je do promena u pogledu mobilne telefonije, ali otprilike sa novim tarifama izdatak za mobilnu telefoniju za poslednjih 5 godina za naše Ministarstvo je 59.000,00 evra“, kaže se u odgovoru Ministarstva regionalnog razvoja.

Odlukom premijera Aljbin Kurtija iz 2020. godine predviđeno je 20 kategorija državnih službenika, kojima se priznaje pravo na korištenje postpejd mobilne telefonije i mjesečne dopune telefona.
Navedeni postpaid iznos za premijera je do 150 evra, za potpredsednike vlade do 100 evra, za ministre do 70 evra i za zamenike ministara, šefa kabineta i kabineta premijera i generalnog sekretara premijera Kabinet ministra do 50 evra.

Šefovi ili kabineti potpredsjednika vlada i ministara, politički savjetnici premijera, potpredsjednici vlade, ministri i zamjenici ministara, generalni sekretari ministarstava i izvršni direktori agencija imaju pravo na telefonske dopunske kurseve od 30 evra mjesečno. Zaposleni u Kabinetu predsednika Vlade, potpredsednici Vlade, ministri i zamjenici ministara, direktori ureda Kabineta premijera, direktori odjela i ekvivalentna radna mjesta, šefovi odjeljenja i ekvivalentna radna mjesta i zaposleni imaju pravo na 20 eura svakog mjeseca. zaposlen u Uredu generalnog sekretara Ureda premijera.

NVO “FOL” traži preispitivanje odluke

Iz kabineta premijera kažu da su Kurtijevom odlukom smanjeni troškovi fiksnih i mobilnih telefona.

„Vlada Kosova je odlukom br. 01/23 od 08.04.2020.godine za korišćenje fiksnih i mobilnih telefona u Vladi Republike Kosovo, au cilju racionalizacije javnog novca za korišćenje telefona u Vladi Republike Kosovo, stavio je van snage Odluku. Vlade Kosova – Institucije privremene samouprave br: 05/3 od 22.01.2008.godine i članovi (2,3,4,5,6,7 i 8) Administrativnog uputstva br. 04/2008 o korišćenju telefona (fiksnih i mobilnih) u Vladi Republike Kosovo – Privremene institucije samouprave. Dana 31.03.2023, odlukom Vlade br. 02/137, stavljeno je van snage Administrativno uputstvo br. 04/2008 o korišćenju telefona (fiksnih i mobilnih) u Vladi Kosova“, navodi se u odgovoru kabineta Premijera Republike Kosova.

Ponude dva operatera mobilne telefonije kreću se od 5 do 6 eura pa naviše. Nijedna institucija nije odgovorila zašto se ta sredstva troše kada su na tržištu jeftinije ponude. Medžide Demoli iz nevladine organizacije “FOL” rekla je da, s obzirom na cijene na tržištu, za neke kategorije iznosi predviđeni odlukom nisu opravdani.

„Kažem ovo jer smo svi svjesni i vidimo ponude koje nude privredni subjekti, u ovom slučaju i telefonski operateri u našoj zemlji imaju ponude koje su mnogo jeftinije i imaju neograničene minute u uslugama koje nude. Stoga smatram da bi možda i ovo trebalo preispitati u skladu sa trenutnim ponudama koje ova dva operatera trenutno imaju u našoj zemlji”, rekla je Medžide Demoli.

A za neke kategorije državnih službenika, Demolijeva kaže da ne bi trebalo biti ograničenja.

“Više je nego jasno da osobe koje se bave bilo Ministarstvom vanjskih poslova koje imaju potrebne kontakte sa inostranstvom, za njih vjerovatno ne bi trebalo da postoji granica. Ne vjerujem da će biti bilo kakve mogućnosti zloupotrebe”, dodala je.

Demolijeva smatra da je potrebno ponovo intervenirati u Vladinu odluku kako bi se smanjili dio troškova mobilnih telefona.

Go to TOP