Stupanje novog zakona o saobraćaju: Policija je mobilisana za njegovu primjenu

U prostorijama Generalne direkcije Kosovske policije u Prištini, direktor Odeljenja za javni red potpukovnik Arbneš Ajvazi i direktor Divizije drumskog saobraćaja potpukovnik Jeton Redžepi održali su sastanak sa regionalnim zamjenicima direktora KP, komandanti saobraćajnih jedinica, uključujući Jedinicu za kontrolu puteva, u vezi sa sprovođenjem Zakona br. 08/L-186 o pravilima drumskog saobraćaja, koji počinje da se primenjuje od 04.03.2024.

U fokusu sastanka bila je implementacija ovog zakona i policijskih obaveza u funkciji što efikasnijeg upravljanja i kontrole u drumskom saobraćaju.

Podsjećamo, novim zakonom o saobraćaju očekuje se da će kazne biti veoma visoke u odnosu na do sada.

Go to TOP