Redžepi u utorak (12. marta) sa direktorom KEDS-a u poseti Restelici

Autor: Berzat Berzati

Dana 12. marta 2024. godine, zamenica premijera Emilija Redžepi i direktor KEDS-a su najavili posetu od Restelici u opštini Dragaš, gde se očekuje sastanak sa predsednikom sela i meštanima.
Sa ciljem da upoznaju sa potrebama i problemima stanovnika najvećeg i najudaljenijih sela od administrativnog centra u Dragašu.

Zamenica premijera i direktor KEDS-a će predstaviti investicije u postojeću elektro mrežu, koja je u lošem stanju i često dolazi do prekida u snabdevanju električnom energijom što će omogućiti stabilnije i kvalitetnije napajanje ovog kraja naše zemlje.

Međutim pored toga, Redžepi ističe da će Vlada podržati izgradnju sportske sale i ambulante u selu, koje su takođe na zahtevu meštana.
Ovi objekti će doprineti poboljšanju kvaliteta života i stvaranju uslova za razvoj sporta i kulture sobzirom na ogroman potencijal.

I da ova poseta nije jednokratna, već deo kontinuirane saradnje i podrške vlade Restelici. I da će u budućnosti pokrenuti još mnogo inicijativa koje će značajno uticati na kvalitet života meštana.

Go to TOP