Redžepi u saradnji sa UN, UNICEF, IOM: Pokrenula projekat “Osnaživanje mladih kroz inkluzivne škole i društva” na Kosovu!

Pripremio Berzati Berzat 19.02.2024 Priština

Danas je u kabinet zamjenice premijera Emilije Redžepi održan sastanak sa predstavnicima UN-a, UNICEF-a, IOM-a, Ministarstva obrazovanja gdje dogovoreno pokretanje projekta osnaživanje mladih kroz inkluziju.

Ovo je još jedan u nizu uspjeha zamjenice premijera Redžepi, koji će osnažiti mlade iz nevećinskih zajednica na Kosovu, naime posle dugogodišnjeg uspješnog rada sa svim nevećinskim zajednicama Redžepi je prošlog mjeseca osigurala i jedan od krucijalnih kapitalnih projekta sa “ICO”. Redžepi nastavlja sa međunarodnim projektima u interesu svih građana naše države.

Ovaj projekat, koji je zasnovan na inkluzivnosti i zajedničkom angažmanu, ima za cilj osnažiti mlade ljude iz nevećinskih zajednica da postanu pokretači promena u svojim školama i zajednicama. Kroz niz aktivnosti u neformalnom obrazovanju i projekata vođenih mladima, u cilju izgradnje tolerantnog i raznolikog društvo, te ojačati socijalnu koheziju među različitim zajednicama.

U sklopu ovog projekta, formiran je zajednički upravni odbor, koji će nadgledati sve aktivnosti na lokalnom nivou i donositi odluke o njihovoj implementaciji. Ovaj odbor, koji se sastoji od predstavnika Vlade Kosova – Kabinet zamjenice Premijera, UN-a, UNICEF-a, IOM-a, Ministarstva obrazovanja i predstavnika civilnog društva, osigurat će da projekat bude uspjesno realiziran i da ostvari svoje ciljeve.

Go to TOP