Redžepi u Istoku sa opštinskim zvaničnicima o novim projektima za nevećinske zajednice, infrastrukturi, novim radnim mestima i ljudskim pravima

Istok, 24.08.2023
Autor: Berzat Berzati

U sklopu svojih redovnih aktivnosti zamenica premijera Emilija Redžepi je sa saradnicima Azizović i Kandić i Haliti održala više sastanaka sa predstavnicima lokalne samouprave SO Istok i aktivistima i porodicama kosovskih Bošnjaka u ovom gradiću prenosi Kosova.info

Prema saopštenju na sastanku sa prvim čovekom ove opštine Iljirom Feratijem je bilo govora o više tema i mogućnosti poboljšanja života nevećinskih zajednica kao što su ubacivanje infrastrukturnih projekata ali i obnovu kuća, te zapošljavanje i poštovanje prava na upotrebu jezika za nevećinske zajednice u ovoj opštini.

Ferati se zahvalio na podršci i inicijativi zamenici premijera Emiliji Redžepi za nevećinske zajednicena projektima podržanim od kabineta Republičke Vlade širom opština u našoj državi, i da je SO Istok sjajan primer ovakvih investicija.

Zamenica premijera je takođe obišla osnovnu “Fan S. Nolji” u Dobruši, gde oko stotinjak učenika kosovskih Bošnjaka pohađa nastavu. I da je sa koordinatorom ove osnovne Resul Kovačevićem razgovarano o više tema i izazova sa kojima se suočava ova prosvetna ustanova, kao što su zastareo objekat koji je više puta renoviram i da uprkos svemu uslovi nisu zadovoljavajući.

Jer nepostoji pristup tekućoj vodi ili grejanje što će biti inicijativa koja će biti uključena u budžet za narednu godinu.

I naravno posećena je i asocijacija žena Bošnjakinja “Vaš kutak” koordinatoricu Coković, članice i aktivistice koje se trude da kroz svoj rad pomognu zajednici uprkos svim izazovima sa kojima se susreću u svom ratu za afirmaciju žena, rodnoj ravnopravnosti i uključivanju u aktivniji društveni rad te donošenje odluka od značaja za zajednicu.

Go to TOP