Redžepi se sastala sa visokom delegacijom UN-a

Piše Berzati Berzat

06.21.2024

Zamjenica premijera Kosova, Emilija Redžepi, sastala se danas sa predstavnicima Ujedinjenih nacija gdje se razgovaralo o položaju manjinskih zajednica u Republici Kosova Kosova, na čelu sa pomoćniku generalnog sekretara UN-a za centralnu evropu Miroslav Jenči i šeficom UNMIK-a Caroline Ziadeh.

Na ovom konstruktivnom sastanku najviše se razgovaralo o položaju ne većinskih zajednica i pitanje sigurnosti.

Na sastanku sa zamjenicom premijera Redžepi su bili prisutni Anuar Zhainakov specijalni pomoćnik pomoćnika generalnog sekretara – Gospodinu Georgesu Falhryu, šef političkih poslova -Naoko Tayamanov, specijalna pomoćnica specijalne predstavnice generalnog sekretara.

“Danas sam imala produktivan sastanak sa predstavnicima Ujedinjenih nacija, gdje smo razgovarali o unapređenju mira, bezbjednosti i položaja nevećinskih naroda u Republici Kosovo. Fokusirali smo se na konkretne korake i riješenja koja će doprineti stabilnijem i pravednijem društvu za sve građane” rekla je Redžepi.

Zahvaljujem se na podršci i posvjećenosti: – Gospodinu Miroslavu Jenči, pomoćniku generalnog sekretara UN-a za Evropu, Centralnu Aziju i Ameriku – Gospođi Caroline Ziadeh, specijalnoj predstavnici generalnog sekretara i šefici UNMIK-a – Gospodinu Anuaru Zhainakovu, specijalnom pomoćniku pomoćnika generalnog sekretara – Gospodinu Georgesu Falhryu, šefu političkih poslova – Gospođi Naoko Tayamanov, specijalnoj pomoćnici specijalne predstavnice generalnog sekretara

Go to TOP