Redžepi sa predstavnicima Britanske organizacije o novim projektima za podršku nevećinskim zajednicama i zaštiti ljudskih prava

Priština, 07.08.2023
Autor: Berzat Berzati

Danas u Vladi Kosova zamenica premijera Emilija Redžepi je dočekala generalnog sekretara Džejms Holmsa(James Holms) Međunarodne organizacije za Zajednice ICO sa sedištem u Londonu i saradnike sa članovima kabineta Saitijem i Aliti, radi uspostavljanja saradnje i fokusom na unapređenje ljudskih prava nevećinskih zajednica prenosi Kosova.info

A kao neposredan rezultat posete u narednom periodu prema rečima zamenice premijera Redžepi na dnevnom redu formiranje radne grupe koja će pratiti aktivnosti rada lokalne samouprave i predlagati političke preporuke za poboljšanje situacije, sa ciljem da se osigura ravnopravnost i pristup ključnim uslugama za sve građane.

“Planiramo da formiramo radnu grupu koja će pratiti aktivnosti odbornika u lokalnoj upravi i predlagati političke preporuke za poboljšanje situacije, a sa ciljem da se osigura ravnopravnost i pristup ključnim uslugama za sve građane. Takođe, želimo da ulažemo u lokalne zajednice kako bismo poboljšali živote građana Kosova..” rekla je Redžepi

Jedan od mehanizama koji će se koristiti u tu svrhu će biti i istraživanje javnog mnjenja.

“Korištenje anketa će nam pomoći da razvijemo politike koje podstiču nacionalno jedinstvo i skladan društveni razvoj. Očekujem pozitivne promene koje će doneti bolje uslove života za sve građane Kosova.” dodala je.

Inače ICO je nezavisna, nepristrasna međunarodna organizacija civilnog društva posvećena zaštiti ljudskih prava. I glas za one bez glasa i zalaže se za ekonomska, socijalna, politička i kulturna prava, te pruža platformu za stvaranje okruženja saradnje među zajednicama i poštovanja u njihovoj zajednici. Ima sedište u Londonu a aktivna je na više kontineta uključujući Afriku, Aziju..

Go to TOP