Redžepi sa delegacijom Norveške o članstvu Kosova u Savetu Evrope i ljudskim pravima

Priština, 19.09.2023
Autor: Berzat Berzati

Danas je kabinet zamenice premijera Emilije Redžepi posetila visoka delegacija iz Norveške a teme razgovora su bile veoma aktuelne kao što je članstvo naše zemlje u Savetu Evrope, ljudska prava i vladavina zakona prenosi Kosova.info

Istaknuvši važnost vladavine prava i poštivanja ljudskih prava kao ključne faktore za dobrobit i stabilnost svakog društva Redžepi je dodala posebnan značaj istih kada su u pitanju nevećinske zajednice, ovi principi dobijaju dodatni značaj zbog potencijalnih ranjivosti i izazova sa kojima se ove zajednice često suočavaju.

Ali i izrazila optimizam nakon održanog sastanka sa delegacijom iz Norveške i njihovo interesovanje o ljudskim pravima, demokratiji i vladavini prava na Kosovu. Kao i statusu prema članstvu u Savetu EU-a. Sa zaključkom da vladavina prava i poštovanje ljudskih prava nisu samo osnovni principi pravednog i demokratskog društva, već takođe igraju ključnu ulogu u osiguravanju zaštite i dobrobiti nevećinskih zajednica. I da ovi principi jesu neophodni za izgradnju inkluzivnih, stabilnih i harmoničnih društava koja slave različitost i pružaju jednake mogućnosti za sve.

Inače delegacija se sastojala od visokih zvaničnika kao što su: Ingjerd Schou, Lise Christoffersen, Lisa Marie Ness Klungland, Andreas Sjalg Unneland, i Linda Hofstad Helleland.

Koji su tokom sastanka bili veoma optimistični i otvoreni za dijalog te razumevanja za stanje na terenu te da su otvoreni za podršku, imajući u vidu da je jedan od prioriteta naše Vlade učlanjenje u međunarodne institucije kao što je Savet EU. Gde naša država poštujući i uvažavajući sve gađane bez obzira na nacionalnu pripadnost, veru i jezik kojim govore sigurnim koracima napreduje prema učlanjenju u Savet Evrope.

Go to TOP