Redžepi poslije sastanka sa direktorom KAS-a: Greška u aplikaciji oko imena Bošnjak, će biti brzo korigovana

Pripremio Berzat Berzati

Prizren: 04.15. 2024

Povodom greške u prevodu u aplikaciji popisivača ekspresno je reagovala zamenica premijera Emilija Redžepi, koja je održala sastanak sa direktorom Agencije za statistiku Kosova.

Naime greška je uočena samo na formularu na srpskomjeziku gde je umesto Bošnjak pisalo Bosanac.

Ovo je predstavljalo kršenje Ustava Republike Kosovo koji garantuje poštovanje identiteta i prava svih etničkih zajednica na teritoriji Kosova. Stim je u odmah reagovala i Redžepi koja je na sastanku sa direktorom Kastratijem ova greška je zamilježena i biće korigovana u veoma brzom roku.

Dalje zamenica premijera Emilija Redžepi poziva sve bošnjake ali i ostale građane da ako uoče grešku prilikom popisa da odmah prijave nadležnim institucijama ali i njenom kabinetu.

Go to TOP