Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Redžepi na konferenciji pred ministrima Vlada zapadnog Balkana poslala snažnu porukom za unapređenje ljudskih prava u regionu

Podgorica, 23.06.2023
Autor: Berzat Berzati

Potpredsjednica za nevečinske zajednice i ljudska prava Vlade Kosova Emilija Redžepi predstavljala je Kosovo u Podgorici na regionalnoj konferenciji: “Ljudska prava pod okvirom zaštite od diskiminacije”.

Koju je organizovalo ministarstvo za ljudska i manjinska prava tehničke Vlade Crne Gore u vili „Gorica“ u Podgorici u okviru predsjedavanja Crne Gore Procesom saradnje u jugoističnoj Evropi (SEECP) prenosi Kosova.info

Ona se zahvalila na pozivu tehničkoj Vladi Crne Gore kao organizatoru koju je ocenila pozitivno organizaciju sa ciljem ohrabrivanja regionalne saradnje i razmene najboljih praksi radi napredka za oblasti ljudskih prava i sloboda u regionu. I da očekuje da će Sjeverna Makedonije nastaviti pozitivan doprinos ovoj inicijativi.

Dodala značaj poštovanja, zaštite i promocija ljudskih prava i sloboda koje su uz socijalnu inkluziju i vladavinu prava osnovne vrednosti Republičke Vlade Kosova što će doprineti ka istinskog održivog razvoja regiona.

Predstavila svoje iskustvo i rad kabineta i kancelarijama koje podpadaju pod njenim resorom radi borbe protiv raslojavanja u društvu, stereotipova i ostalih negativnih socioloških anomalija. I stavljanju fokusa pitanja rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i mladih i da zastupljenost žena na mjestima odlučivanja trebalo da bude znatno veća čime Vlada Kosova primer za region. Putem efikasnih mehanizama sa ciljem zaštite ljudskih prava. Kao puta ka vraćanju poverenja u institucije Republike i ostvarivanja svojih prava i sloboda.

Tokom konferencije su održana tri panela na teme “Borba protiv govora mržnje- savremena oblast anti-diskiminacije”, “Izazovi i pozitivne prakse u prosu evropskih integracija” i “Interkulturna dimenzija ljudskih prava” okupilo je referentne paneliste i panelistkinje iz zemalja jugostočne Evrope.

Panelisti Konferencije bili su potpredsjednica Vlade Kosova Emilija Redžepi, ministri i visoki predstavnici vlasti Crne Gore, Bugarske, Rumunije, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, predstavnice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, medijske zajednice, međunarodnih organizacija, kao i predstavnik nevladinog sektora.

Go to TOP