Prodavani lijekovi na benzinskoj pumpi/ Ilegalni farmaceutski proizvodi su zaplijenjeni u Sjevernoj Mitrovici

Ministarstvo zdravlja je putem mehanizacije Farmaceutske inspekcije u saradnji sa policijom u utorak (16.04.2024. godine) izvršilo inspekcijsku akciju u subjektima koji su poslovali sa lijekovima i medicinskom opremom u Severnoj Mitrovici.

Ovi subjekti su obavljali djelatnost apoteke iako nisu bili licencirani u skladu sa zakonskim odredbama na snazi ​​u Republici Kosovo, uključujući i benzinsku pumpu.

Na benzinskoj pumpi “WOL Group” u Lešku oduzeti su nelegalni proizvodi sa naljepnicama Srbije. Pored toga, izvršen je inspekcijski nadzor u nekoliko apoteka kao što su: Apoteka “Moja Apoteka” u Lešku, Apoteka “Moja Apoteka” u Leposaviću i Apoteka “Tilia”.

Tim apotekama je obustavljena njihova farmaceutska djelatnost, te su upućeni kako da licenciraju svoju djelatnost u skladu sa zakonima koji su na snazi ​​u zemlji. Međutim, i na jednoj benzinskoj pumpi je zabranjena farmaceutska djelatnost.

Shodno tome, primjenjivaće se zakonitost i sankcionisati sve radnje koje štete zdravlju naših građana, na cijeloj teritoriji republike, bez razlike.

.

Go to TOP