Prizrenski sudija Ljuan Beriša degradiran, zbog nesposobnosti obavljanja sudijske funkcije, koje su dovele do zastarelosti 152 sudska predmeta

Sudski savjet Kosova (SSK) je 21. decembra 2023. godine doneo odluku o trajnom degradiranju sudije Ljuana Beriše u Osnovnom sudu u Prizrenu iz Opšteg odeljenja-Krivičnog odeljenja u Prekršajno odeljenje istog suda.

U odluci Sudskog savjeta Kosova (SSK), koju je objavila„Zakletva pravde“, navodi se da je degradiranje sudije Beriše došlo kao rezultat zastarelosti 152 sudska predmeta i da je 214 predmeta koji su zbog dugog perioda koji je prošao bez preduzimanja nikakvih radnji zastareli.

Prema ocjeni organa, tokom obavljanja sudijske funkcije nije bio sposoban da organizuje i rukovodi svojim radom na dodjeli i organizaciji radnih zadataka, tako da je na osnovu izvještaja subjekta istrage značajan broj krivičnih djela zastarelo.

Na osnovu provjere nadležnog organa, u 2013. godini je propisano 30 predmeta sa relativnom (apsolutnom) zastarjelošću, u 2014. godini 19 predmeta, u 2015. godini 38 predmeta, od toga 30 slučajeva sa relativnom zastarjelošću i 8 sa apsolutnim zastara, u 2016. godini, zastarjelo je 65 predmeta, od čega 50 predmeta sa apsolutnom zastarjelošću i 15 predmeta sa relativnom zastarjelošću i bez donošenja nikakvih rješenja.

„Iz ove situacije, u ukupno četiri godine 2013., 2014., 2015., 2016. godine, predmetu istrage su propisana 152 sudska predmeta i 214 predmeta koji su, zbog dugog perioda koji je protekao bez preduzimanja bilo kakvih radnji, gdje se očekuje izdavanje riješenja o zastarevanju“, navodi se u odluci SSK-a.

SSK je, zbog istaknutog prekršaja, izrekao disciplinsku kaznu privremenog smanjenja plate za 20% na period od godinu dana i trajni prelazak sa Opšteg odeljenja – Krivičnog odjeljenja Osnovnog suda u Prizrenu, u Prekršajni Odjeljenje istog suda.

Subjekt istrage, nezadovoljan odlukom SSK-a, iskoristio je pravo žalbe Vrhovnom sudu, dok je Vrhovni sud prihvatio žalbu subjekta istrage kao osnovanu, poništio odluku SSK-a i vratio da ponovo razmotri slučaj.

SSK je, nakon prihvatanja odluke Vrhovnog suda, zatražio kompletiranje izvještaja istražnog veća o pitanjima koje je preporučio Vrhovni sud, dok je istražno veće završilo izvještaj 14. decembra 2023. godine, dostavljajući isti SSK-u.

U ovom slučaju, SSK nalazi da postupajući u skladu sa preporukom Vrhovnog suda, proizilazi da je od ukupno 152 propisana predmeta, 121 propisan u poslednjih 5 godina, ali uprkos tome, sudija je odgovoran za sve propisane predmete jer ih je držao na dužnosti i nakon zastare bez donošenja odluke o zastari.

„U ovom slučaju, SSK je zaključio da sudija nije upravljao kancelarijom i samim tim prilagodio svoju posvjećenost u zavisnosti od obima posla i prioriteta unutar kancelarije“, dalje se navodi u odluci SSK-a.

Kao rezultat ovakvog stanja, izgubljeno je povjerenje javnosti u pravične odluke i izgubljena je mogućnost da se odlučuje na meritoran način za propisane subjekte.

Na osnovu statističkih izveštaja koje je primila nadležna kancelarija, SSK je takođe utvrdio da je subjekt istrage, sudija Ljuan Beriša, bio optužen za predmete srazmjerno kao i sve druge sudije krivičnog odjeljenja Osnovnog suda u Prizrenu, ali nije organizovao rad i nije preduzeo konkretne radnje u cilju potpunog i efikasnog korišćenja radnog vremena, pri čemu je u konkretnom slučaju propustio da obavlja sudijsku dužnost.

Disciplinska mjera izrečena po ocjeni Savjeta je mjera srazmjerna prekršaju koji je počinio sudija Beriša.

Go to TOP