Preko 2.000 prijava za subvencije za izolaciju, evo kakva je procedura ukoliko vam je odobre

Više od dve hiljade porodica prijavilo se za subvenciju mera energetske efikasnosti u svojim domovima, u okviru projekta „Sprovođenje mera energetske efikasnosti za individualne stambene kuće“.

Kosovski fond za energetsku efikasnost (KFEE) je u fazi provjere prijava, a pojedini građani su već dobili odgovore da li je njihova prijava prihvaćena.

Službenica za javne komunikacije u KFEE-u, Filojete Konjuhi, objasnila je koje su procedure kojih moraju da se pridržavaju građani koji su dobili odobrenje Fonda za subvencionisanje svojih domova.

Konjuhi je rekla da će svi građani koji su dobili pozitivne odgovore dobiti pismo predodobrenja na mejl adresu sa kojom su se registrovali na platformi e-Kosova.

Zato je važno da proveravaju ovu adresu, jer imaju sedam dana da potpišu pismo.

Kako je rekla, povraćaj sredstava biće izvršen nakon završetka i verifikacije radova.

„Na javni poziv koji je bio otvoren do 20. avgusta primili smo preko 2.000 prijava. Sada smo u fazi verifikacije ovih prijava. Građani već dobijaju odgovore, bilo negativne ili pozitivne”.

Ona je dodala da pismo predodobrenja mora biti potpisano i vraćeno KFEE-u, a da nakon toga korisnici mogu započeti radove koji moraju biti završeni u roku od šest meseci.

Nakon završetka radova, Fond će ih verifikovati i ukoliko su izvedeni po prvobitnoj prijavi, pristupiće se postupku isplate.

„Kada vrate pisma predodobrenja, otvoreni su za početak radova i imaju šest meseci da završe te radove. U momentu kada završe radove, obaveštavaju Fond i mi izlazimo da proverimo radove da vidimo da li su završeni, kao što je bila i prvobitna prijava, kao što je dato predodobrenje, a zatim se kreće u proceduru isplate“, rekla je.

Konjuhi je naglasila da je u ovoj fazi važno da naši građani ne propuštaju rokove.

„U ovoj fazi je veoma važno da svi građani provere svoje imejl adrese sa kojima su registrovani na platformi e-Kosova, jer su one naše kontaktne tačke. Odgovore povodom njihovih prijava šaljemo na ove imejl adrese i veoma je važno da ih građani koji su se prijavili sa izveštajem revizora provere kako ne bi propustili rokove koji su u toku za završetak procesa“.

Ona je dodala da građani imaju rok od sedam dana od prijema pisma da ga potpisano vrate KFEE.

„Tada ćete u roku od tri dana dobiti potvrdu da mogu da počnu radovi za primenjene mere. Svi građani koji prihvataju pisma predodobrenja prihvataju i neka dokumenta sa uputstvima kako da postupe. Ali važno je da građani pre odobrenja potpišu samo pismo i vrate nam ga, ostala dokumenta su vam potrebna za izvođenje radova”.

Za ovaj projekat, koji podržava Evropska unija, u okviru programa IPA – Paket energetske podrške, koji organizuje Vlada Kosova, a sprovodi Kosovski fond za energetsku efikasnost (FKEE), ukupno je izdvojeno 10 miliona evra.

Subvencija će pokriti troškove spoljne izolacije kuće, zamene prozora i ulaznih vrata, kao i izolacije krova.

KFEE će ponuditi subvenciju od 45% investicionih troškova, ograničeno na iznos od 5.500 evra.

Go to TOP