Povećalo se zadovoljstvo radom Vlade Kosova

“Zadovoljstvo radom Izvršnog kabineta zabilježeno je na 45,8%, što predstavlja povećanje od 4,8 procentnih poena u odnosu na novembar 2022. godine”, navodi se u sažetku Pulsa javnosti. “Zadovoljstvo radom premijera dostiglo je vrijednost od 51,5%, što je povećanje od 6,6 procentnih poena u odnosu na novembar 2022, prenosi Kosova.info
Zadovoljstvo u centralnim institucijama je poraslo, dok je indeks demokratizacije opao, navodi se u rezimeu Pulsa javnosti koji je u utorak objavio Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Istraživanje javnog mnijenja Puls javnosti zasnovano je na intervjuima obavljenim u aprilu i predstavlja nalaze o deset ključnih indikatora koji pokrivaju socio-ekonomska, ekološka i politička pitanja, uključujući tranzicionu pravdu.

Istraživanje pokazuje povećanje zadovoljstva ispitanika radom svih centralnih institucija Kosova. U prosjeku, 45,8 posto ispitanika je zadovoljno svojim radom.

Rad vlade i premijera Albina Kurtija pokazao je prosječno povećanje od više od 5 posto, u odnosu na prethodno istraživanje.

“Zadovoljstvo radom Izvršnog kabineta zabilježeno je na 45,8%, što predstavlja povećanje od 4,8 procentnih poena u odnosu na novembar 2022. godine”, navodi se u sažetku Pulsa javnosti. “Zadovoljstvo radom premijera dostiglo je vrijednost od 51,5%, što je povećanje od 6,6 procentnih poena u odnosu na novembar 2022. godine”.

Na osnovu toga, zadovoljstvo radom Skupštine dostiglo je vrednost od 46,5 odsto, u poređenju sa 39,1 odsto u novembru 2022. godine, dok je zadovoljstvo predsednicom Skupštine Kosova bilo 58,3 odsto, u poređenju sa 50,8 odsto u novembru 2022. godine.

A, najveće zadovoljstvo je u predsjednici Vjosi Osmani.

“Nivo zadovoljstva predsjednikom dostigao je 60,3%, u poređenju sa 56,8% u novembru 2022. godine”, navodi se u sažetku.

U sklopu istraživanja postavljena su i pitanja o tranzicionoj pravdi.

„Podaci su pokazali da 58,4 odsto kosovskih Albanaca i 70 odsto pripadnika drugih zajednica na Kosovu u potpunosti veruje ili veruje da će sporazum Kosova i Srbije pozitivno uticati na njihove živote, dok isto veruje 24,8 odsto kosovskih Srba“, navodi se u istraživanju.

Istraživanje je pokazalo da je došlo i do povećanja stepena zadovoljstva sudovima i Uredom glavnog tužioca, koji je dostigao vrijednost od 29 posto za obje institucije, u odnosu na 24,4 posto, odnosno 22 posto u novembru prošle godine.

U međuvremenu, zadovoljstvo ekonomskim pravcem dostiglo je vrijednost od 17,79 posto, što je povećanje za 6,97 posto u odnosu na novembar prošle godine, kada je iznosilo 10,82 posto.

Ali postoji jedan parametar koji se smanjio. Riječ je o Indeksu demokratizacije (ID) koji je smanjen za 0,04 poena (1,48) u odnosu na novembar 2022. godine kada je ova vrijednost iznosila 1,52 poena.

“Međutim, došlo je do povećanja indeksa ekonomskog povjerenja (IBE) od 0,17, koji je dostigao vrijednost od 1,03, u odnosu na 0,86 u novembru 2022. godine”, navodi se u sažetku Pulsa javnosti. „I ID i IBE mjere se na skali od 0 bodova (minimum) do 3 boda (maksimum), pri čemu se vrijednosti ispod 1,5 smatraju negativnim, dok one iznad 1,5 pokazuju pozitivan stav većine građana prema indeksima demokratizacije i ekonomije.

Istraživanje je pokazalo da je značajno veći broj ispitanika bio spreman na protest iz političkih razloga u aprilu 2023. u odnosu na novembar 2022. godine.

„Podaci raščlanjeni po etničkoj pripadnosti pokazali su da je veći broj kosovskih Srba (40,5%) spreman da protestuje iz političkih razloga u odnosu na kosovske Albance (28,5%) i pripadnike drugih kosovskih zajednica (29,5%)“, nalaz je istraživanja.

Nalazi također pokazuju blagi porast osjećaja sigurnosti među ispitanicima, pri čemu se 82,85 posto osjeća sigurno kada su vani. Podaci raščlanjeni prema spolu pokazuju da je više muškaraca (83,9%) nego žena (81,7%) izjavilo da se osjećaju sigurno i donekle bezbedno kada su na otvorenom.

U anketi, nezaposlenost (32,7%), siromaštvo (20,1%) i inflacija (11,6%) su navedeni kao tri najhitnija problema na Kosovu.

Podaci Javnog pulsa su zabeležili smanjenje broja ispitanika koji smatraju da je zapošljavanje u kosovskim javnim institucijama zasnovano na zaslugama. Samo 22 odsto ispitanika smatra da se zapošljavanje u javnim institucijama zasniva na zaslugama u aprilu 2023. godine, u poređenju sa 27 odsto u novembru 2022. godine.

U proseku, 23,5 odsto ispitanika izjavilo je da percipira da je korupcija velikih razmera prisutna u javnim i međunarodnim institucijama na Kosovu, u poređenju sa 21,1 odsto u novembru 2022.

A, na pitanje o svom pravu na život u zdravoj i čistoj životnoj sredini, ukupno 14,5 odsto ispitanika izjavilo je da nema znanja o ovoj temi, a taj broj se smanjio od 20. novembra.

Na osnovu toga, zadovoljstvo radom Skupštine dostiglo je vrednost od 46,5 odsto, u poređenju sa 39,1 odsto u novembru 2022. godine, dok je zadovoljstvo predsednicom Skupštine Kosova bilo 58,3 odsto, u poređenju sa 50,8 odsto u novembru 2022. godine.

A, najveće zadovoljstvo je u predsjednici Vjosi Osmani.

“Nivo zadovoljstva predsjednikom dostigao je 60,3%, u poređenju sa 56,8% u novembru 2022. godine”, navodi se u sažetku.

U sklopu istraživanja postavljena su i pitanja o tranzicionoj pravdi.

„Podaci su pokazali da 58,4 odsto kosovskih Albanaca i 70 odsto pripadnika drugih zajednica na Kosovu u potpunosti veruje ili veruje da će sporazum Kosova i Srbije pozitivno uticati na njihove živote, dok isto veruje 24,8 odsto kosovskih Srba“, navodi se u istraživanju.

Istraživanje je pokazalo da je došlo i do povećanja stepena zadovoljstva sudovima i Uredom glavnog tužioca, koji je dostigao vrijednost od 29 posto za obje institucije, u odnosu na 24,4 posto, odnosno 22 posto u novembru prošle godine.

U međuvremenu, zadovoljstvo ekonomskim pravcem dostiglo je vrijednost od 17,79 posto, što je povećanje za 6,97 posto u odnosu na novembar prošle godine, kada je iznosilo 10,82 posto.

Ali postoji jedan parametar koji se smanjio. Riječ je o Indeksu demokratizacije (ID) koji je smanjen za 0,04 poena (1,48) u odnosu na novembar 2022. godine kada je ova vrijednost iznosila 1,52 poena.

“Međutim, došlo je do povećanja indeksa ekonomskog povjerenja (IBE) od 0,17, koji je dostigao vrijednost od 1,03, u odnosu na 0,86 u novembru 2022. godine”, navodi se u sažetku Pulsa javnosti. „I ID i IBE mjere se na skali od 0 bodova (minimum) do 3 boda (maksimum), pri čemu se vrijednosti ispod 1,5 smatraju negativnim, dok one iznad 1,5 pokazuju pozitivan stav većine građana prema indeksima demokratizacije i ekonomije.

Na osnovu toga, zadovoljstvo radom Skupštine dostiglo je vrednost od 46,5 odsto, u poređenju sa 39,1 odsto u novembru 2022. godine, dok je zadovoljstvo predsednicom Skupštine Kosova bilo 58,3 odsto, u poređenju sa 50,8 odsto u novembru 2022. godine.

A, najveće zadovoljstvo je u predsjednici Vjosi Osmani.

“Nivo zadovoljstva predsjednikom dostigao je 60,3%, u poređenju sa 56,8% u novembru 2022. godine”, navodi se u sažetku.

U sklopu istraživanja postavljena su i pitanja o tranzicionoj pravdi.

„Podaci su pokazali da 58,4 odsto kosovskih Albanaca i 70 odsto pripadnika drugih zajednica na Kosovu u potpunosti veruje da će sporazum Kosova i Srbije pozitivno uticati na njihove živote, dok isto veruje 24,8 odsto kosovskih Srba“, navodi se u istraživanju.

Istraživanje je pokazalo da je došlo i do povećanja stepena zadovoljstva sudovima i Uredom glavnog tužioca, koji je dostigao vrijednost od 29 posto za obje institucije, u odnosu na 24,4 posto, odnosno 22 posto u novembru prošle godine.

U međuvremenu, zadovoljstvo ekonomskim pravcem dostiglo je vrijednost od 17,79 posto, što je povećanje za 6,97 posto u odnosu na novembar prošle godine, kada je iznosilo 10,82 posto.

Ali postoji jedan parametar koji se smanjio. Riječ je o Indeksu demokratizacije (ID) koji je smanjen za 0,04 poena (1,48) u odnosu na novembar 2022. godine kada je ova vrijednost iznosila 1,52 poena.

“Međutim, došlo je do povećanja indeksa ekonomskog povjerenja (IBE) od 0,17, koji je dostigao vrijednost od 1,03, u odnosu na 0,86 u novembru 2022. godine”, navodi se u sažetku Pulsa javnosti. „I ID i IBE mjere se na skali od 0 poena (minimum) do 3 boda (maksimum), pri čemu se vrijednosti ispod 1,5 smatraju negativnim, dok one iznad 1,5 ukazuju na pozitivan stav većine građana prema indeksima demokratizacije i ekonomije.“ Istraživanje je pokazalo da je znatno veći broj ispitanika bio spreman na protest u aprilu3,20 iz političkih razloga20 u odnosu na 20 novembar.

„Podaci raščlanjeni po etničkoj pripadnosti pokazali su da je veći broj kosovskih Srba (40,5%) spreman da protestuje iz političkih razloga u odnosu na kosovske Albance (28,5%) i pripadnike drugih kosovskih zajednica (29,5%)“, nalaz je istraživanja.

Nalazi također pokazuju blagi porast osjećaja sigurnosti među ispitanicima, pri čemu se 82,85 posto osjeća sigurno kada su vani. Podaci raščlanjeni prema spolu pokazuju da je više muškaraca (83,9%) nego žena (81,7%) izjavilo da se osjećaju sigurno i donekle bezbedno kada su na otvorenom.

U anketi, nezaposlenost (32,7%), siromaštvo (20,1%) i inflacija (11,6%) su navedeni kao tri najhitnija problema na Kosovu.

Podaci Javnog pulsa su zabeležili smanjenje broja ispitanika koji smatraju da je zapošljavanje u kosovskim javnim institucijama zasnovano na zaslugama. Samo 22 odsto ispitanika smatra da se zapošljavanje u javnim institucijama zasniva na zaslugama u aprilu 2023. godine, u poređenju sa 27 odsto u novembru 2022. godine.

U proseku, 23,5 odsto ispitanika izjavilo je da percipira da je korupcija velikih razmera prisutna u javnim i međunarodnim institucijama na Kosovu, u poređenju sa 21,1 odsto u novembru 2022.

A, na pitanje o svom pravu na život u zdravoj i čistoj životnoj sredini, ukupno 14,5 odsto ispitanika izjavilo je da nema znanja o ovoj temi, a ovaj broj se smanjio od novembra 2021. godine kada je označen sa vrednošću od 27,5 odsto, aprila 2022. sa vrednošću od 18,5 odsto i novembra 2022. sa 19,6 odsto. Ukupno 38,3 posto reklo je da ima malo znanja o temi, zatim 32,3 posto onih koji imaju prosječno znanje o temi i 14,9 posto koji imaju puno znanja o toj temi.

Go to TOP