Pojašnjenje procesa povodom zahtjeva za subvencije za kućnu izolaciju

Kosovski fond za energetsku efikasnost je putem saopštenja za javnost izašao sa nekim pojašnjenjima za građane Kosova koji su aplicirali za subvencije za projekat „Sprovođenje mjera energetske efikasnosti za individualne stambene kuće“, prenosi Kosova.info.

Kako saopštava KFEE, građani koji prihvate “Pismo prije odobrenja” oslobođeni su plaćanja poreza na dodatu vrijednost za investicije koje će biti subvencionirane ovom mjerom.

Takođe, saopšteno je da je ova odluka donesena kako bi se građanima pružila dalja pomoć za provođenje mjera energetske efikasnosti.

Takođe, u kompletnom obaveštenju KFEE-a naći ćete neke tačke pojašnjenja za podnosioce zahtjeva, koji su orijentisani na sljedeće radnje.

Puno obavještenje:

Kosovski fond za energetsku efikasnost obavještava građane Republike Kosovo, koji su dobili„Pismo prije-odobravanja“ za dodjelu subvencija za projekat „Sprovođenje mjera energetske efikasnosti za individualne stambene kuće“, da su izuzeti od plaćanje poreza na dodatu vrijednost za investicije koje će biti subvencionirane ovom mjerom.

Ova odluka je donesena s ciljem da se građanima pruži dalja pomoć u misiji provođenja mjera energetske efikasnosti, utičući na poboljšanje blagostanja građana.

Na osnovu reference PAK-a br. E-27/2023 od 24.08.2023, KFEE nudi sljedeća pojašnjenja za korisnike subvencija i preduzeća:

Svi korisnici subvencija za mjere energetske efikasnosti oslobođeni su plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV). Oslobođenje od PDV-a je za punu vrijednost projekta, bez obzira na vrijednost koju finansira Evropska komisija. Stoga se sve investicije u vezi sa Projektom općenito smatraju oslobođenim plaćanja PDV-a. Oslobođenje od PDV-a primjenjuje se samo na prvi iznos koji je odobrio KFEE.
Oslobođenje od PDV-a se mora izvršiti direktno. Dakle, u slučaju kada su radovi ugovoreni ili se fakturisanje vrši za kupovinu robe, onda ugovorni operater registrovan u PDV ne treba da obračunava PDV, već da fakturiše bez PDV-a (za korisnika kao fizičkog lica) i napiše referenca na njihove zakonske fakture: „Fakturisanje na osnovu podstav 3.1, stav 3 člana 33 Zakona br. 05/L-037 o porezu na dodatu vrijednost”.
Za sve usluge koje su za krajnjeg potrošača (fizička lica), obveznik je dužan obezbijediti fiskalnu kasu i izdati fiskalni kupon, čak iu slučajevima kada se plaćanje vrši putem bankovnog POS-a ili bankovnog računa. Izuzeci od ovog pravila su kategorije definisane podstavom 2 člana 4 Administrativnog uputstva br. 02/2018, usluge koje pružaju institucije koje nisu u obavezi da izdaju fiskalni kupon, kao i poslovne transakcije gdje je poreski obveznik u obavezi da izdaje poresku fakturu u skladu sa poreskim zakonodavstvom, a nije u obavezi da izdaje fiskalni kupon .
Štampanje i davanje fiskalnih kupona kupcima je obavezno u trenutku registracije snabdevanja u PEF. Za međusobne transakcije poreski obveznik je dužan da izda poresku fakturu.
FKEE saopštava da komisija nastavlja sa evaluacijom prijava za korišćenje ove mere, a svi uspešni podnosioci prijava dobijaju „Pismo prethodnog odobrenja“ zajedno sa dokumentom koji služi kao dokaz oslobođenja od PDV-a.

Go to TOP