Podignuta optužnica protiv predsednika AAK u Prizrenu: Zloupotreba položaja u preduzeću “EKO-Region”

Prevara počinjena u Regionalnoj kompaniji za otpad “Ekoregjioni” sh.a. u Prizrenu, postali su povod za pokretanje istrage i podizanje optužnice protiv predsednika Alijanse za budućnost Kosova (AAK) u Prizrenu Besnika Krasnićija za krivično delo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja.

Sve je počelo nedugo nakon što je Besnik Krasnići izabran za šefa ogranka ove stranke u Prizrenu od strane funkcionera AAK-a.

Tačnije, Krasnići je preuzeo vođenje stranke u maju 2022. godine, a bio je zadužen i za institucionalne funkcije u opštini prema saglasnosti sadašnjeg načelnika opštine koji dolazi iz redova PDK, Šaćira Totaja.

Besniku Krasnićiju je povereno mesto predsednika Opštinske komisije akcionara “Eko-regiona”, u opštini Prizren, i tako je počeo da preuzima kontrolu nad javnim preduzećima. Počeo je da uklanja određene osobe sa rukovodećih pozicija i da ih zamenjuje sebi bliskim osobama, u ovom slučaju visokim zvaničnicima AAK-a.

KosovaNews je došao do dosijea Osnovnog tužilaštva u Prizrenu, odnosno Odeljenja za teška krivična dela, gde se otkrivaju detalji o slučaju ranije započetih istraga i optužnici protiv Krasnićija.

Neopravdano razrješenje predsjednika Odbora i imenovanje ljudi iz partije (AAK) nezakonito

Pre godinu dana Osnovnom tužilaštvu u Prizrenu podneta je krivična prijava protiv Besnika Krasnićija, Adrita Krasnićija i Ćemala Krasnićija, sva tri člana Opštinske komisije akcionara za ekoregion, opštine Prizren.

Krivična prijava je podneta nakon što su u junu 2022. godine trojica udruženih Krasnića otpustili Bujara Daku sa mesta predsednika Odbora „EKO REGIJA“.

Neposredno nakon smjene Bujara Dake, na preporuku Besnika Krasnićija, na rukovodeće mjesto u Ekoregionu postavljen je Ljiridon Salauka, koji je u to vrijeme imao visoku stranačku funkciju, tačnije bio je generalni sekretar Alijanse za budućnost Kosova. (AAK), Filijala u Prizrenu.

Tako je imenovanjem Sallauke postupljeno suprotno Zakonu o preduzećima, gdje se ističe da nijedna osoba ne može biti izabrana ako je u periodu od 36 mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva bila politički imenovana ili držana vodeću poziciju u političkoj stranci,prenosi Kosova.info

Istrage otkrivaju odgovornost za zloupotrebu – Adrit i Ćemalj kažu da Besniku nije predočio biografiju Ljiridona Salauke komisiji

Po prihvatanju krivične prijave, državni tužilac je takođe ovlastio Kosovsku policiju, odnosno Jedinicu za istragu privrednih zločina i korupcije u Prizrenu, da prikupi činjenice i dokaze u ovom krivičnom predmetu.

Policijski istražitelji su preduzeli niz radnji na prikupljanju dokaza za ovaj slučaj, intervjuišući trojicu Krasnića redom.

Adrit Krasnići i Ćemalj Krasnići, uprkos tome što su bili članovi komisije za selekciju, rekli su u svom svedočenju da ne znaju da je Ljiridon Salauka bio na visokoj poziciji u AAK-u. Objasnili su da je Besnik Krasnići insistirao na izboru Salauke, iako svoj CV uopšte nije predstavio komisiji.

Ovim su Adrit Krasnići i Ćemalj Krasnići oslobođeni optužbi za kršenje zakona, dok je protiv Besnika Krasnićija podignuta optužnica za krivično delo zloupotreba položaja ili službenih ovlašćenja iz člana 414. st. 1 KPRK.

“Za Besnika Krasnićija, Osnovno tužilaštvo u Prizrenu – Odeljenje za teška krivična dela podiglo je optužnicu zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 414. st. 1 KPRK-a, pošto je doneo odluku i razrešio Bujara Daku sa mesta direktora Odbora kompanije EKO Region u Prizrenu i imenovao člana stranke Ljiridona Salauku, koji je pre prihvatanja ove funkcije imao visok politički položaj u politički subjekt AAK u Prizrenu kao generalni sekretar. Dakle, namerno je prekršen član 17. stav 2. tačka k Zakona o preduzećima, koji kaže da za direktora odbora ne može biti izabrano lice ako je u periodu od 36 meseci pre dana podnošenja zahteva imenovano za direktora Odbora. političar i nosilac rukovodećeg položaja u stranci.politički”, navodi se u obrazloženju za podizanje optužnice Odjeljenja za teška krivična djela Tužilaštva.

Regionalno preduzeće za otpad “Ekoregjioni” sh.a. -Prizren, je javno preduzeće, sa tradicijom rada od preko 45 godina, specijalizovano za održavanje čistoće i javne higijene, uključujući i transport otpada kao svoju osnovnu delatnost, u regionu Prizrena, koji obuhvata opštine: Dragaš, Suva Reka , Orahovac i Maljiševo.

Go to TOP