Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Obavještenje policije: Neko u ime policije šalje mejlove sa lažnim dokumentima

Policija Kosova (KP), u cilju korektnog informisanja javnosti, ovim zvaničnim saopštenjem reaguje na cirkulaciju i distribuciju putem raznih e-mailova nekih lažnih informacija i dokumenata, koji mogu pripadati Policiji Kosova i koji su možda izdati od strane viših zvaničnika Kosovske policije, i istovremeno to pojašnjava;

Distribucija ovih e-mailova, za koje se vjeruje da su službeni e-mailovi izdati u ime visokih zvaničnika KP, uključujući dokument koji sadrži logo KP, logo vlade, razne pečate i natpis EUROPOL-a, možda su izdati u svrhu obavještavajući stranku koja je određena za sudski nalog, oni nisu zvanična dokumenta Kosovske policije, a još manje izdata od strane visokih zvaničnika u KP, već su to falsifikovani e-mailovi i dokumenti za korišćenje u određenim ciljevima.

U falsifikovanom e-mailu i dokumentu koristili su imena visokih funkcionera KP i razne logotipe, ali ponovo naglašavamo da to nisu zvanični dokumenti, ne sadrže zvanični format i pisanje KP, i da su nije izdato sa zvaničnih adresa Kosovske policije.

Kosovska policija kao institucija za sprovođenje zakona, u saradnji i koordinaciji sa pravosudnim organima, nakon davanja informacija o cirkulaciji takvih e-mailova/dokumenata, je započela intenzivne istrage angažovanjem nadležnih policijskih jedinica, u cilju istrage, provjere i otkrivanje počinilaca ovog krivičnog djela.

Policija Kosova obavještava i istovremeno poziva građane da ne nasjedaju na ovakve dezinformacije/prevare, a svako ko primi bilo kakav takav e-mail/dokument, da se obrati na zvaničnu adresu KP [email protected] za dalji tretman i kompetentnost.

Go to TOP