Netačno: Kad novinar tabloida namjerno broji pogrešno spratove, tendeciozna objava puna neistine o zgradi Gorana Rakića na severu

Portal Nacionale kao i u veliki broj njihovih objava iznose u najmanju ruku tendeciozne tvrdnje o dešavanjima širom Kosova.

Danas je ovaj portal objavio tekst i video snimak sa naslovom “Iako je pao sa vlasti, posao raste – Koliko je spratova Rakićeva zgrada na severu izrasla i ko mu je dao građevinsku dozvolu” u ovoj objavi pozivajući se na video snimak kojeg je objavio Aleksandar Arsenijević 23.10.2022 godine u tekstu navodi brojne netačne tvrdnje u vezi sa samim okolnostima, tendencioznim i netačnim naslovom ali i tvrdnjama koje nemaju nikakve veze sa istinom.

Dalje na ovom portalu navodi se da zgrada ima samo pet spratova, iako u pozadini na ekranu se vidi da objekat ima 7 spratova plus prizemlje što navodi i sam Arsenijević u video snimku. Dalje Vulnet Krasnići broji spratove i kada izbroji do broja pet zaustavi brojanje i kaže evo vidite ima pet spratova i još dva koja nisu dovršena (odnosno ima sedam sprata).

Zatim nastavlja da upoređuje fotografiju sa video snimka iz 2022 sa fotografijom kako on tvrdi gde se isto vide sedam sprata plus prizremlje a ne devet kako on navodi.

Napominjemo da je opštinu Severna Mitrovica preuzela nova vlada sredinom 2023 godine i da od formiranja vlade do sređivanja situacije koju je zatekla nije bilo izgradnje kako se navodi na ovom portalu. Krasnići pokušava da neistinom prikaže da je divlja gradnja nastavljena i optužuje da je to zgrada Rakića odnosno prijatelja teroriste Radoičića bez da iznese bilo kakav dokaz da Radoičić ima ikakve veze sa tim objektom.

Na fotografiji koja je realna, odnosno uslikana par dana posle postavljanja traka i zaustavljanja dalje izgradnje od strane opštinskog direktorijata severna Mitrovica jasno se vidi situacija koju je zatekla opštinska inspekcija krajem 2023 godine.

Naslov na portalu Nacionale navodi čitaoce da pomisle je objekat izgrađen krajem 2023 godine, i pored dokaza koje sam iznosi Krasnići uporno ponavlja više puta neistinu da bi ubjedio gledaoce da je opštinska vlast dozvolila gradnju Goranu Rakiću.

Istina je da je ovaj objekat izgrađen u vrijeme kada je na vlasti u opštini Sjeverna Mitrovica bila Srpska lista, međutim, pomenuti portal u svom senzacionalističkom naslovu navodi na mišljenje da je objekat izgrađen sada i pokušava da prikaže bez dokaza i lažima da je opština dsarađuje sa kriminalcima i teroristom Radoičićem.

U ovoj vesti na portalu Nacionale takođe je bitno elementarno nepoznavanje (namjerno iznošenje neistine) situacije povodom ovog slučaja i novinara i redakcije, jer je upravo ova vlada zabranila izgradnju preko 9 objekta u Severnoj Mitrovici.

Krasnići nigde ne prikazuje sliku objekta od momenta kada je opština Severne Mitrovice preuzela vlast odnosno sliku objekta kada je opština zabranila dalju izgradnju tog objekta. Manipulativno prikazuje sliku iz 2022 godine da bi prikazao da se objekat izgradio u 2024.

Ovakav naslov može se nazvati senzacionalističkim, ali i uznemirujućim. Čitaocima ovog portala preneta je lažna informacija da je neko dozvolio da se nelegalno gradi objekat ujedno pokušavajuči da poveže lokalnu vladu sa Milanom Radoičićem, što može ugroziti život opštinskih službenika koji svakodnevno rizikuju život odlazeći na posao da uspostave red, poštivanje zakona i suverenitet Kosova..

Napominjemo da ovakvo neistinito izveštavanja od strane gore pomenutog portala dolazi samo dan nakon što je opštinska inspekcija naredila uklanjanje montažne konstrukcije Radoičićevom najbližem prijatelju Radošu Petroviću. Po svemu sudeći a opšte je poznata bliska povezanost vlasnika gore pomenutog portala sa Srpskom Listom i zvaničnim Beogradom nije ni čudno što je ovakav video sa lažima upravo sada i objavljen.

Go to TOP