Nepoštivanje zakona o upotrebi jezika u Opštini Prizren: Konkurs za dva radna mjesta, samo na albanskom jeziku

Preko sistema e-nabavke, opština Prizren je objavila dva konkursa za poziciju konsultanta-službenika za adrese – Unos podataka prikupljenih adresa na terenu u ARIS u skladu sa Zakonom i Administrativnim uputstvima i metodologijom na snazi.

„Pružanje konsultantskih usluga putem posebnih ugovora o uslugama (individualni konsultanti) za stvaranje privremene radne grupe za registraciju (unos podataka) – adresa u ARIS sistemu u opštini Prizren. 2 DELA LOT-a, u skladu sa Pravilima za nabavku posebnih usluga (konsultant – ugovoreno pojedinačno) izdatim od KRPP 18.11.2020.

Dokumentaciju za prijavu na albanskom jeziku možete preuzeti ovdje: B05 Obavijest o ugovoru (1).

Nažalost Opština Prizren ne poštuje zakonske odredbe o upotrebi službenih jezika, tako da ovaj konkurs je najverovatnije samo za pripadnike Albanske zajednice. Prevoda nema na srpskom ni bosanskom jeziku, oglas o konkursu za upošljavanje možete pogledati ovdje.

Kada se otvori stranica Opštine Prizren na predjelu o konkursima i prebacite na srpskom i bosanskom jeziku vidjecete da oglasi o ovim radnim mjestima nepostoje.

Go to TOP