Nakon skoro dve decenije od smrti Rugove

Dana 21 januara navršava se 18 godina od smrti bivšeg predsjednika Kosova Ibrahima Rugove(rođen je 2. decembra 1944. godine u Čercu, Istok.) 2006. godine, sahranjenog uz državne i vojne počasti. Za koga se kaže da su mu 10. januara 1945. godine vlasti streljali oca Uke i dedu Rust Rugovu, koji je bio poznati borac protiv četničkih snaga koje su se infiltrirale na Kosovo tokom Drugog svetskog rata.

Ibrahim Rugova je 1967. godine pohađao osnovnu školu u Istoku, srednju školu u Peći a zatim Filozofski fakultet – Odsek za albanski jezik i književnost u Prištini. Tokom akademske 1976-77. boravio je u Parizu, na Ecole Pratique des Hautes Etudes, pod nadzorom profesora Rolanda Barthesa, gdje je nastavio svoja naučna interesovanja u proučavanju književnosti, sa fokusom na teoriju književnosti. Doktorirao je književnost na Univerzitetu u Prištini 1984. godine kada je već bio veliki broj Albanaca zatvaran i ubijan bez suđenja, njegova karijera je išla uzlaznom putanjom.

Godine 1996. dr Ibrahim Rugova je izabran za dopisnog člana Akademije nauka i umetnosti Kosova. Najpre urednik u studentskom listu “Bota e re” i naučnom časopisu “Dituria” (1971-72), koji su izlazili u Prištini. Jedno vrijeme je radio i u časopisu “Fjala”. Zatim, skoro dve decenije, Rugova je svoju naučnu delatnost razvijao na Albanološkom institutu kao istraživač književnosti. Neko vreme je bio glavni i odgovorni urednik časopisa “Albanološki tragovi” ovog Instituta. Književnim stvaralaštvom se bavi od početka šezdesetih godina, neuobičajeno u vremenu čeličnog stiska opresivnog režima.

Godine 1988. Rugova je izabran za predsednika Udruženja književnika Kosova, koje je postalo moćno jezgro kosovskog albanskog pokreta protiv srbijanske i jugoslovenske komunističke vladavine na Kosovu gde je i Azem Vlasi završio u zatvoru.

Kao intelektualac sa reputacijom koji je dao glas ovom intelektualnom i političkom pokretu, Rugovu je 23. decembra 1989. godine izabrao osnivač Demokratskog saveza Kosova(LDK), jedne od političkih partija na Kosovu uz Demohrićansku partiju Kosova direktno se usprotivivši komunističkom režimu. LDK je pod njegovim vođstvom u saradnji sa Demohrišćanima postao vodeća politička snaga na Kosovu što je bio slučaj do pojave OVK-a.

U saradnji sa drugim albanskim političkim snagama na Kosovu, kao i sa tadašnjom Skupštinom Kosova, Rugova i LDK su završili pravni okvir za institucionalizaciju nezavisnosti Kosova. Deklaracija o nezavisnosti (2. jula 1990.), proglašenje Kosova za Republiku i usvajanje njenog ustava (7. septembra 1990.), narodni referendum o nezavisnosti i suverenitetu Kosova, održan krajem septembra 1991. godine, bio je uvod u prve višestranačke izbore za Skupštinu Kosova, 24. maja 1992. godine.

Rugova je izabran za predsednika Republike Kosovo kao jedini kandidat te ponovo reizabran na ovu funkciju na izborima održanim u martu 1998. godine takođe kao jedini kandidat.

Pod njegovim rukovodstvom, LDK je osvojio većinu glasova na prvim međunarodno sponzorisanim lokalnim izborima na posleratnom Kosovu u oktobru 2000. godine, kao i na prvim nacionalnim izborima 2001. godine i drugim lokalnim izborima 2002. godine pod menadžentom privremen uprave UN-a i poslednjim nacionalnim izborima gde je LDK pobedio 2004.

Na godišnjicu njegove smrti 21. januara 2007. godine, predsednik Fatmir Sejdiu takođe visoki član LDK-a odlikovao je Rugovu Ordenom „Heroja Kosova“, najvišim zvanjem tada na Kosovu koje se daje istorijskim ličnostima koje su iskazale „hrabrost“. za slobodu i nezavisnost Kosova“.

Ibrahim Rugova je objavio sljedeće radove:

 • Lirski dodir, Rilindja, Priština, 1971
 • Ka teoriji, Rilindja, Priština, 1978
 • Bibliografija albanske književne kritike 1944-1974, Albanski institut, Priština, 1976 (zajedno sa Isakom Šemom)
 • Književna kritika (od De Rada do Migjenija), Rilindja, Priština, 1979 (zajedno sa Sabri Hamiti)
 • Strategija značenja, Rilindja, Priština, 1980
 • Delo Bogdana 1675-1685, Rilindja, Priština, 1982.
 • Oblasti i prostori albanske književne kritike 1504-1983, Institut za albanske studije, Priština, 1986.
 • Estetsko odbacivanje, Rilindja, Priština, 1987
 • Nezavisnost i demokratija, Fjala, Priština, 1991
 • Pitanje Kosova, Dukađini, Peć, 1994
 • Komplet dela Ibrahima Rugove u osam tomova, Faik Konica, Priština, 2005.

Međunarodne nagrade i titule Rugove:

 • Godine 1995. dr. Ibrahim Rugova nagrađen je Nagradom za mir Fondacije Paul Litzer u Danskoj
 • Godine 1996. dr. Ibrahim Rugova je proglašen za počasnog doktora (Honoris Causa) Univerziteta Pariz VIII, Sorbona, Francuska
 • Godine 1998, Dr. Ibrahim Rugova dobio je nagradu Saharov Evropskog parlamenta
 • Godine 1999. dr. Rugova je dobio nagradu za mir grada Minstera u Nemačkoj, dok je proglašen za počasnog građanina italijanskih gradova: Venecije, Milana i Breše.
 • Godine 2000, dr. Ibrahim Rugova dobio je nagradu za mir Demokratske unije Katalonije “Manuel Carrasco i Formiguerra” u Barseloni, Španija….
 • Godine 2004. dr. Ibrahim Rugova dobio je nagradu za Evropu, počasnog senatora od strane panevropske fondacije Coudenhove-Kalergi
 • Odlikovan i Commonwealth of Pennsylvania (SAD), “Prijatelj Sjedinjenih Američkih Država”
 • Godine 2004. dr. Ibrahim Rugova je proglašen za počasnog doktora (Honoris Causa) Univerziteta u Tirani.
Go to TOP