Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Ministarstvo finansija: Počeo sa radome sistem daljinske prijave penzionera u svim opštinama u Republici

Republičko ministarstvo finansija, rada i transfera saopštava da je počelo sa angažovanjem mobilnih timova za obaveštavanje penzionera u svim opštinama Republike Kosovo prenosi Kosova.info

Ova usluga će imati koristi od:

i) penzioneri koji su stariji od 80 godina, i
ii) penzioneri koji se iz zdravstvenih razloga fizički ne mogu pojaviti na nastavak isplate penzije, bez obzira na godine života.

Ova usluga je prvobitno počela da se primenjuje u regionu Prištine (Opština Priština, Kosovo Polje, Glogovac, Lipljan, Podujevo, Obilić i Gračanica), kao pilot projekat, od februara ove godine, ograničen na starost od 85+ godina.

Dok je sada proširena na sve opštine, kao i na sve penzionere 80+ i svakog penzionera koji se iz zdravstvenih razloga ne može fizički pojaviti.

Podnošenje zahteva za ovu uslugu vrši se na sledeće elektronske adrese:

I. Za region Prištine – [email protected];
II. Za region Mitrovice – [email protected];
III. Za region Prizrena – [email protected];
IV. Za region Peći – [email protected];
V. Za region Gnjilana – [email protected];
VI. Za region Uroševca – [email protected]; I
VII. Za region Đakovice – [email protected]

Zahtjev može podnijeti pojedinačno penzioner ili bilo koje drugo lice koje ga podnosi u ime penzionera. Zahtjev se podnosi najmanje 7 (sedam) dana prije datuma kada penzioner mora biti prisutan fizički, u kancelarijama Odjeljenja za penzije.

Takvi zahtjevi su valjani samo ako je prijem povratne e-pošte potvrđen, u suprotnom zahtjev mora biti ponovljen.

U zahtjevu penzioner mora dostaviti sljedeće podatke:

a) ime i prezime penzionera;
b) lični broj penzionera;
c) broj telefona penzionera (ukoliko postoji – poželjan je broj mobilnog telefona);
d) broj telefona bliske osobe penzioneru; I
e) adresa stanovanja penzionera i dodatni opis adrese.

Penzioneru će biti potvrđeno da je zahtjev zaprimljen, a nakon provjere podataka prema gore definisanim kriterijumima biće obaviješten o posjeti otprilike 24 sata ranije, uključujući i vikende.

Penzioneri čiji zahtjev ne bude odobren zbog neispunjavanja kriterijuma, moraju nastaviti da se javljaju penzijskim službama.

Stoga pozivamo penzionere koji ispunjavaju uslove za ovu uslugu i njihovu rodbinu da koriste ovu uslugu kaže se u saopštenju iz ministarsva finansija.

Go to TOP