Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Masovna otpuštanja u MONTI-u, razriješeni direktor Inspektorata, Studentskog centra i Pedagoškog zavoda

Ministarica obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, Arbrija Nagavci, donela je odluku o razriješenju tri direktora u institucijama pod upravom MONTI-a prenosi Kosova.info

Izvori Kosovanews-a saopštavaju da su razriješeni: direktor Inspektorata u MONTI – Defrim Gaši, direktor Studentskog centra – Fatmir Sfišta i direktor Pedagoškog zavoda – Nezir Čočaj.

Go to TOP