Laži prizrenskog sudije Artana Sejranija: Negirao komunikaciju sa Puljajem, optužio policajce za curenje informacija

Otkriće komunikacije između uhapšenog zbog narkotika Škodrana Puljaja i prizrenskog sudije Artana Sejranija navelo je ovog potonjeg da preduzme pravne korake. Sudija Sejrani podneo je krivičnu prijavu protiv Jedinice za borbu protiv droge Kosovske policije zbog optužbi za curenje informacija nakon emitovanja emisije “Zakletva pravde” 2. marta, prenosi Kosova.info

Ova emisija odražava Sejranovu sklonost da negira da je imao komunikaciju sa Puljajem, o čemu nije obavijestio predsjednika suda Špresu Emru kada je prihvatio da bude sudija u optužnici za narkotike.

On aludira da tužiteljka ovog slučaja Arijana Šajkovci nije bila upoznata sa dokazima, jer je imala dio spisa kojim se bavila.

“Budući da tužilac u predmetu nije bio upoznat sa ovim komunikacijama – dokazima, nema sumnje da su istražitelji slučaja imali uvid u istražni spis, koji imaju zadatak da odaberu inkriminirajuće i neinkriminišuće ​​dokaze. Takođe nema sumnje da su istražitelji za borbu protiv droga u Prizrenu imali uvid u podatke koji su izvučeni sa telefona okrivljenog Škodrana Puljaja, odnosno da su nakon ispitivanja sačinili zapisnik o dokazima koje su ocijenili kao inkriminišući za tužioca slučaja“, tvrdi Serjani.

Time tvrdi da su istražitelji počinili krivična djela “zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja” i “odavanje službene tajne”.

Ali, dok je Sejrani u izjavi datoj 13. februara negirao bilo kakvu komunikaciju sa Puljajem, sada u krivičnoj prijavi priznaje komunikaciju.

“Novinar: Izvinite, molim vas da ukratko pojasnite, ako imate vremena ukratko o razgovorima, kakve ste komunikacije imali sa Škodranom dok je on bio na slobodi.

Sudija Sejrani: Nikad u životu.

Novinar: Iz telefonske ekspertize, neke komunikacije na WhatsApp-u su izašle u pisanoj formi i telefonskim pozivima, kakvu komunikaciju imate s njim?

Sudija Sejrani: Nikada u životu nisam bio u komunikaciji”.

Ali, na pitanje zašto je demantovao komunikaciju i šta je prava svrha krivične prijave, Sejrani nema odgovor.

Novinar: Gospodine Sejrani, ukratko molim. Podneli ste krivičnu prijavu Kosovskoj policiji. Možete li nam reći zašto ste podnijeli krivičnu prijavu, pokušavate li pobjeći od odgovornosti pošto ste imali komunikaciju sa Puljajem?

Tišina

Novinar: Zašto ste negirali da ste komunicirali s njim i na kraju se ispostavilo da ste imali komunikaciju?

Tišina”.

Kaltrina Beširi, istraživač u IKD-u, kaže da je interes javnosti da sazna kako je moguće da je sudac komunicirao s Puljajem.

“Samo da razjasnimo javnosti u kakvoj smo situaciji: sudija Sejrani vodio je dva predmeta optuženog Škodrana Puljaja, iako je s njim komunicirao, javno lažući da nije komunicirao s njim. Kada su se pojavili dokazi da je komunicirao, počeo je da se bavi time ko je procurio informacije. Kao sudija kakav je, bilo bi za očekivati ​​da će odgovarati javnosti za ovu situaciju koju je sam Sejrani stvorio i da ne traga za to odakle je došlo do te informacije Danas je interes javnosti da zna kako postoji mogućnost da je sudija Sejrani, koji je komunicirao sa Puljajem, vodio njegove predmete i lagao da nije komunicirao i da nije pratio curenje informacija koje je distribuirano u mnogim institucijama”, navodi Beširi.

Sudija Sejrani zatražio je od policijskih istražitelja niz koraka, uključujući oduzimanje i pregled telefona, kako bi se argumentovano da li imaju dokaze na svojim telefonima i da li su imali komunikaciju sa timom “Zakletve pravde”.

„4. Zapljena telefona policijskih istražitelja – istražitelja slučaja koji su imali uvid u izvještaj AKF-a odnosila se na pregled telefona okrivljenog Škodrana Puljaja.

Nakon zapljene, treba ih poslati na pregled da se uvjeri da moja komunikacija sa Škodranom Puljajem postoji na ovim telefonima.
Osim toga, ispitivanjem treba dokazati da li su istražitelji imali komunikaciju sa novinarima Betim per Drejësi, Lavdim Makshana, Alberta Hashani ili drugim novinarima ovog portala.
7, Ispitati istražitelje za borbu protiv droga u Prizrenu“, neki su od koraka koje je Sejrani tražio da se preduzmu protiv ove jedinice.

Sejrani kaže da su neinkriminišuće ​​dokaze istražitelji morali da unište, tvrdeći da su ih policajci distribuirali i da je sve to učinjeno u svrhu finansijske dobiti ali Sejrani nema nikakvih dokaza.

“Istražitelji su morali odvojiti neinkriminišuće ​​dokaze od ostalih i uništiti ih. Ali, istražitelji su ove neinkriminirajuće dokaze pohranili na svoje telefone i isti su distribuirali ili dali neovlašteni pristup novinarima portala “Zakletva pravde” sa određenim ciljevima da mi nanesu štetu, ali i da steknu finansijsku korist za sebe. njih.”

Viši istraživač iz IKD-a kaže da je državni tužilac taj koji odlučuje da li je u materijalima koje je istražitelj dostavio bilo inkriminisanih elemenata ili ne.

Kaltrina Beširi, istraživač u IKD-u, kaže da je uloga tužioca u krivičnom postupku pasivna.

“Zaista moramo shvatiti da uloga državnog tužioca u krivičnom postupku nije pasivna uloga. Inicijalne istražne radnje obavlja policija, ali je državni tužilac uvijek na čelu istrage. Kao što smo vidjeli iz odgovora tužioca u predmetu, u ovom konkretnom slučaju komunikacija Škodrana Puljaja sa sudijom Sejranijem nije uvrštena u izvještaj istražitelja. Ali ova komunikacija je uvrštena u materijal za ispitivanje telefona optuženog Puljaja, koji je dostavljen tužiocu u predmetu. U ovoj vrsti predmeta, ako tužiteljica ocijeni da policijski istražitelj namjerno nije uneo ova imena u dostavljeni izvještaj, mora preduzeti radnje pokretanjem predmeta u PIK. Nadalje, materijalom koji je uz izvještaj priložen od strane istražitelja ne može rukovati državni tužilac, ako ocijeni da se upravo u priloženom materijalu nalaze inkriminirajuće radnje određenih lica, mora ovlastiti policiju za preduzimanje istražnih radnji protiv i njih. Na samom kraju, državni tužilac je taj koji ocjenjuje da li u datom slučaju postoje inkriminirajući dokazi ili ne, a ne policija.”

Osnovno tužilaštvo u Prizrenu je isključeno iz postupanja po krivičnoj prijavi sudije Sejrani.

Ovaj tužilac je saopštio da je predmet već prosleđen Osnovnom tužilaštvu u Đakovici.

U međuvremenu, iz Đakovice nisu naveli kom tužiocu je to prosleđeno i koje su radnje do sada preduzete.

Do tada, izvršni direktor Kosovskog policijskog inspektorata Kuštrim Hodaj kaže da PIK nije dobio krivičnu prijavu.

“Nismo još dobili krivičnu prijavu protiv nijednog službenog lica od predmetnog sudije. Kad god to dobijemo, naravno da ćemo to analizirati i tretirati u skladu sa zakonskim ovlaštenjima koja inspektorat ima i u skladu sa ovlaštenjima koje dobijemo od nadležnog tužilaštva”, naveo je Hodaj.

Sejrani, kako se čini, ovom krivičnom prijavom protiv Kosovske policije, kojom se traži izvlačenje informacija, još jednom argumentuje svoju sklonost izbjegavanju činjenice da je imao komunikaciju sa optuženim Škodranom Puljajem, čiji je predmet imao u fioci.

Istraga “Zakletve pravde” dovela je do toga da je predsjednik suda Špresa Emra isključila Sejranija sa suđenja po optužnici podignutoj protiv Puljaja za prodaju i kupovinu opojnih droga.

“Zakletva pravde” će uskoro objaviti treći dio dosijea Škodrana Puljaja, koji će rasvijetliti umiješanost tužilaca i drugih policajaca, kao i njegovu mračniju stranu, sumnju na nasilje, uključujući i maloljetnu djevojćicu./Betimi për Drejtësi

Go to TOP