KUD Šarski Behar: Otvoren poziv za učešće u projektu “Povjećano zapošljavanje mladih Bošnjakinja”

Sponzoriran sadržaj

KUD Šarski Behar poziva mlade osobe iz nevećinske zajednice na besplatni program neformalnog obrazovanja iz oblasti krojenja i šivenja.

Poziv prijenosimo u cijelosti

J A V N I P O Z I V

Tražimo zainteresirane mlade djevojke od 18 do 30 godina koje su zainteresirane za kurs izrade tradicionalnih nošnji pripadnika nevećinskih zajednica na Kosovu u organizaciji KUD Šarski Behar a pod pokroviteljstvom Vlade Republike Kosovo, Ministarstva za zajednice i povratak.

Kurs ima za cilj da sačuva od zaborava stare zanate i kulturno nasljeđe pripadnika nevećinskih zajednice i sam proces izrade tradicionalnih nošnji. Uzimajući u obzir da su tradicionalne nošnje danas jako tražene prije svega zbog očuvanja tradicije, vrlo mali broj starijih žena se bavi ovim zanatima koji lagano nestaje.

KUD ŠARSKI BEHAR u okviru implementacije projekta “Povjećano zapošljavanje mladih Bošnjakinja” Kurs će poćeti 05.10.2023 godine u Prizrenu. UVJETI ZA UČEŠĆE: – Da ima izmedju 18 i 30 godina. – Da je državljanka Republike Kosovo. – Da ima završenu srednju školu. – Da je kandidatkinja prijavljena na birou za zapošljavanje. – Da je pripadnica jednog od nevećinskih naroda na Kosovu.

Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku, izdat će se uvjerenje o završenom usavršavanju. ŠTA DOBIJAMO ? – Učesnica poznaje alate i opremu za rad, – Učesnica poznaje tekstilne materijale, strukturu materijala, kao i ponašanje materijala prilikom obrade, – Učesnica preporučuje materijal u skladu s estetskim i funkcionalnim zahtjevima modela, – Učesnica priprema materijal i alat za određenu radnju, – Učesnica pravilno rukuje priborom i mašinama tokom rada i pravilno održava pribor, – Učesnica planira, organizira rad, – Učesnica poznaje materijal i osnovne načine izrade tradicionalnih nošnji. NAČIN REALIZACIJE PROJEKTA I TRAJANJE Broj polaznika je ograničen na trideset (30) mjesta a kurs će trajati četiri (4) mjeseci, počinje 05.10.2023 godine.

Program se realizira u obliku predavanja i vježbi te na druge primjerene načine u skladu s definiranim programom. Program traje 120 časova, pri čemu jedan čas traje 45 minuta. Nastava će se odvijati dva puta nedjeljno.

NAKNADA ZA UČEŠĆE

Učešće na kursu je besplatno ! A sve operativne troškove kursa pokriva organizator “KUD Šarski Behar”. KAKO SE PRIJAVITI ?

Rok za prijavu za učešće traje do Petka 29.09.2023. Naknadne prijave se neće uzimati u obzir. Sve zainteresirane pripadnice ljepšeg pola se mogu prijaviti na zvaničnoj adresi KUD Šarski Behar: [email protected], a osim izjave o prijavi moraju poslati i motivaciono pismo za učešće na kursu.

ODABIR KANDIDATKINJA

Proces odabira kandidatkinja je u rukama organizatora kursa a poentiranje će biti izvršeno na osnovu motivacionog pisma svake kandidatkinje. Kandidatkinje koje ne budu primljene, imaju pravo prigovora u roku od pet (5) dana od prijema obavještenja o rezultatima konkursa.

Direktor

Edis Mustafi

Go to TOP