Kosovo je uspješno prošlo glasanje u prvom koraku za članstvo u Savjetu Evrope

Komitet za politiku i demokratiju Savjeta Evrope odobrio je izvještaj izvjestioca za Kosovo Dore Bakojanis, gdje se preporučuje da je zemlja ispunila uslove da postane punopravna članica Savjeta Evrope.

Zamjenik ministra spoljnih poslova Krešnik Ahmeti saopštio je da je Kosovo uspješno prošlo današnje glasanje u Komitetu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, što je ujedno i prvi korak za proces članstva Kosova u Savjetu Evrope.

“Mišljenje izvjestioca Bakoyannis je upravo odobreno u Komitetu za politička pitanja i demokratiju Vijeća Evrope”.

Cijeli post:

Kosovo uspješno prolazi glasanje u Odboru Parlamentarne skupštine SE

Mišljenje izvjestioca Bakoyannis je upravo odobreno u Komitetu za politička pitanja i demokratiju Vijeća Evrope.

Ovo mišljenje preporučuje članstvo Kosova u Savjetu Evrope bez ikakvih dodatnih preduslova. Nijedna od obaveza koje Kosovo mora da preuzme ne mora se ispuniti prije članstva. Čak i u tački 11 jasno je navedeno da se obećanje mora ispuniti nakon članstva.

Svi predlozi za postavljanje novih preduslova odbačeni su od strane većine članova Odbora, što pokazuje da bi Kosovo trebalo da postane član u maju ove godine i da bi novi preduslovi bili nepravedni.

Štaviše, mišljenje zahtjeva uklanjanje fusnote iz denominacije Kosovo, koja se koristi od 2008. godine u svakom izvještaju i komunikaciji o i sa Kosovom. Takođe, preporučuje se da Kosovo bude pozvano kao država, prema članu 4 Statuta Savjeta Evrope, a ne kao država, prema članu 5.

Današnji uspjeh otvara put za glasanje o mišljenju na sjednici Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, koja će se održati u Strazburu 15. aprila. Nakon uspješnog glasanja, mišljenje će biti poslato Komitetu ministara, koji mora da glasa za članstvo Kosova na sljedećem ministarskom sastanku koji će biti održan u maju ove godine.

Tekst mišljenja i današnji uspjeh rezultat su nezaustavljivog rada svih kosovskih institucija i tijesne saradnje sa međunarodnim partnerima.

Članstvo Kosova u Savjetu Evrope imaće izuzetan uticaj na unapređenje i zaštitu prava svih zajednica u zemlji.

Go to TOP