Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Još lakše do posla u Njemačkoj: Nova pravila stižu u tri koraka, odnose se i na građane Kosova

Takozvano pravilo za Zapadni Balkan za zapošljavanje radnika iz Kosova, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, iz Sjeverne Makedonije i Srbije – sada vrijedi na neodređeno vrijeme, a godišnji kontingent će od juna 2024. biti povećan na 50.000 radnika

Njemačkim poslodavcima nedostaju radnici i stručnjaci: u IT sektoru, kao i u zdravstvu, zanatstvu, tehnologiji, logistici i mnogim drugim djelatnostima. “Zakon o daljem razvoju kvalificirane imigracije”, koji je ljetos usvojen, ima za cilj da smanji prepreke za useljavanje radnika i stručnjaka iz takozvanih trećih zemalja, odnosno zemalja van Europske unije.

Nova pravila će stupiti na snagu u tri koraka, kako bi se nadležne institucije na vrijeme pripremile. Ta pravila se mogu pronaći na portalu savezne vlade za kvalificirane radnike iz inozemstva, na njemačkom, engleskom, španskom i francuskom jeziku.
Prve promjene stupile su na snagu od 18. novembra 2023. godine.
S Plavom kartom EU odmah se može imigrirati u Njemačku – bez provjere jesu li Nijemci ili građani EU na raspolaganju i bez dokaza o poznavanju jezika. Novo ograničenje zarade je smanjeno na 40.000 eura za deficitarna zanimanja i početnike u karijeri i nešto manje od 44.000 eura za sve ostale profesije (podatak iz 2023. godine).

Proširuje se lista deficitarnih zanimanja i uključuje između ostalog i medicinske sestre i tehničare. Kompletna lista je na četiri stranice.

Do sada su to bile profesije – matematika, informatika, prirodne nauke, inženjerstvo i medicina. Za IT sektor vrijedi da čak i stručnjaci bez visokog obrazovanja mogu dobiti Plavu kartu EU, ako prilože dokaz o radnom iskustvu od najmanje tri godine.


Kvalificirani radnici i osobe s akademskim obrazovanjem, koje ispunjavaju sve uslove, od sada – imaju pravo – na dobivanje boravišne dozvole. Do sada su nadležne institucije mogle samostalno o tome odlučivati.

Pored toga, ukida se ograničenje za rad u zanimanjima koje je osoba učila ili studirala. Školovana mehaničarka može raditi i u logistici. Izuzetak su regulirane profesije u medicini, pravu ili obrazovanju.

Profesionalni vozači će lakše dobivati odobrenje od Savezne agencije za rad. Ukidaju se obaveza poznavanja jezika i provjera prioriteta.

Dodatne promjene trebalo bi stupiti na snagu u martu 2024. godine.
Priznavanje stručnih kvalifikacija u Njemačkoj, koje je ranije često predstavljalo birokratsku prepreku, može biti izuzeto za stručnjake s radnim iskustvom.

Kao radna snaga u Njemačku mogu emigrirati oni koji imaju priznatu stručnu diplomu u zemlji porijekla i najmanje dvije godine radnog iskustva. To bi trebalo čitavu proceduru. Izuzetak su regulirane profesije u medicini, pravu ili obrazovanju. IT stručnjacima nije potrebna diploma.

Svako kome je potrebna dodatna kvalifikacija u Njemačkoj da bi mu bila priznata diploma, ubuduće će moći ostati u Njemačkoj do tri godine. Kandidatima je pritom dopušteno da pored rada na kvalifikaciji – dodatno rade do 20 sati sedmično, piše Deutsche Welle.
 

Ako poslodavci u Njemačkoj i kandidati iz trećih zemalja sklope partnerstvo za priznavanje diploma, kvalificirani radnici mogu direktno doći u Njemačku i počnu raditi dok traje postupak. Boravak se može produžiti do tri godine. Uslov je najmanje dvije godine stručne spreme i osnovno poznavanje njemačkog jezika (A2).
Pored medicinskog osoblja (sestara i tehničara), ubuduće će pristup njemačkom tržištu rada biti omogućen i pomoćnom medicinskom osoblju – s manje od tri godine stručnog školovanja u polju medicinske njege.
Ako se supružnici i maloljetna djeca žele preseliti u Njemačku, određeni kvalificirani radnici više ne moraju davati dokaz o “dovoljnom” prostoru za život, odnosno kvadraturi stana. Osim toga, ako dozvolu boravka dobiju tek od marta 2024. oni također mogu dovesti svoje roditelje ili roditelje svog supruga ili supruge.

Planirano je da preostale promjene stupe na snagu u junu 2024.
U junu će biti uvedena takozvana “karta šansi” (Chancenkarte) sa sistemom bodovanja. S njom će ljudi u potrazi za poslom moći doći u Njemačku na godinu dana – pod uslovom da im je egzistencija osigurana.

Svako ko može dokazati da je stručna kvalifikacija ekvivalentne s njemačkom – smatra se kvalificiranim radnikom i dobiva karticu bez ikakvih dodatnih uslova. Za sve ostale je potrebna univerzitetska diploma ili najmanje dvogodišnja stručna kvalifikacija, kao i osnovno poznavanje njemačkog jezika (A1) ili znanja engleskog jezika (B2).

Pored toga, dodjeljuju se bodovi za radno iskustvo, priznavanje kvalifikacija u Njemačkoj, godine života, poznavanje njemačkog i engleskog jezika, veze s Njemačkom i potencijal partnera ili supružnika koji dolazi.

Radnicima sa takvom “kartom šansi” omogućeno je da rade i do 20 sati sedmično, a dopušten je i probni rad. “Karta šansi” se može produžiti do dvije godine ako postoji ugovor o radu za kvalificirano zaposlenje.
Takozvano pravilo za Zapadni Balkan za zapošljavanje radnika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, s Kosova, iz Sjeverne Makedonije i Srbije – sada vrijedi na neodređeno vrijeme, a godišnji kontingent će od juna 2024. biti povećan na 50.000 radnika.

Go to TOP