Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Hajdari predstavila “Strategiju za industrijski razvoj i podršku poslovanju” u skladu je sa EU normama

Ministarica industrije, preduzetništva i trgovine Republike Kosova Rozeta Hajdari na konferenciji za medije predstavila “Strategiju industrijskog razvoja i podrške poslovanju 2030”. I istakla da su u izradi učestvovali međunarodni partneri kao što su institucije i organizacije i da je ovo jedan od ciljeva Vlade prenosi Kosova.info

“U saradnji sa međunarodnim organizacijama i drugim institucijama izradili smo ovaj strateški dokument. Konsultovani su razni partneri, ambasadori i konsultanti. Povećanje kvaliteta industrijskih politika bio je identifikujući cilj među ostalim ciljevima.” rekla je.

Ministrica Hajdari je u nastavku otkrila ciljeve korišćene za izradu ove strategije kao i viziju prema Nacionalnoj razvojnoj strategiji.

Valjbona Duši, direktorica Odjeljenja za industriju pri ovom ministarstvu rekla je da je ova strategija u skladu sa evropskim standardima. I istakla da je Zelena agenda uključena u ovu strategiju.

“Obrađena je i radna, prerađivačka industrija, uslužna industrija. U skladu je sa evropskim standardima. Imamo zelenu agendu između ostalih dijelova. U prerađivačkoj industriji učešće zaposlenosti je veoma nisko. Učešće žena u prerađivačkoj industriji je veoma nisko. Tržište rada karakterišu niske plate.”

“Ministrica je već rekla da imamo pet ciljeva strategije. Oni su definisani za različite sektore.

 • Prvi cilj je proširenje industrijske proizvodnje.
 • Drugi cilj: smanjenje industrijskog trgovinskog deficita.
 • Treći cilj: kvalifikacija radne snage, menadžera – bez resursa nema industrijskog razvoja.
 • Četvrti cilj: Zelena industrija, cirkularni i zeleni proizvodi. Uključuje povećano recikliranje i imamo
 • Peti cilj: maksimiziranje domaće proizvodnje. Uslužnu industriju treba povezati sa prerađivačkom industrijom”,

rekla je ona.

Čitavo obraćanje ministrice Rozete Hajdari, na konferenciji za medije, održanoj nakon usvajanja Strategije industrijskog razvoja i podrške poslovanju 2030 – (SIRPP) i Akcionog plana „Industrijske politike“ za godine 2023-2025:

Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine sa međuinstitucionalnom radnom grupom uz učešće kabineta premijera, resornih ministarstava i u saradnji sa privrednim savetima i udruženjima industrijskog sektora i spoljnim stručnjacima i drugim institucionalnim predstavnicima, izradilo je Strategiju za industrijski razvoj i podršku poslovanju 2030“ – SIRPP, kao i Akcioni plan za period 2023-2025.

Izrada ovog strateškog dokumenta izražava značaj koji Vlada Kosova pridaje proizvodnom sektoru u postizanju strukturne transformacije privrede naše zemlje, u ekonomiji sa većim prihodima i poboljšanju socio-ekonomskog blagostanja građana Kosova.

Prilikom izrade Strategije konsultovani su i drugi predstavnici raznih specijalizovanih državnih organa, sa brojnim privrednim subjektima iz svih opština, kao i predstavnicima opština i međunarodnim partnerima za razvoj, bankama, Evropskim savetom za inventare, Evropskom komisijom, ambasadama i međunarodnim agencijama. za razvoj i saradnju.

Štaviše, aktivno učešće poslovne zajednice, kroz radionice tokom procesa izrade nacrta, bolje je kontekstualiziralo i potvrdilo identifikovane aktivnosti politike. Strategija za industrijski razvoj i podršku biznisu 2030- SIRPP pruža strateški okvir za kreatore politike, partnerstvo u dijalogu sa poslovnom zajednicom i koordinaciju sa razvojnim partnerima na Kosovu, kako bi se olakšao razvoj proizvodnog sektora u našoj Republici. Industrijska politika je, u međuvremenu, dizajnirana koristeći metodologiju poznatu kao Unapređenje kvaliteta industrijskih politika, koja je dizajnirana da podrži zemlje u razvoju sveobuhvatne industrijske politike zasnovane na čvrstoj dijagnostici. Logika intervencije industrijske politike je razvijena,

 • Prvo, definisanjem relevantnih strateških ciljeva Nacionalne strategije razvoja (SIRPP 2030), na koje bi pozitivno uticala rastuća industrijska baza,
 • Drugo, na osnovu ovih usklađivanja sa SIRPP, formulisani su konkretni ciljevi industrijske politike.
 • Treće, razumevanjem fundamentalnih nedostataka u strukturi industrijskih kapaciteta Kosova, identifikovane su specifične promene (podciljevi) koje su potrebne za postizanje ciljeva industrijske politike.
 • Četvrto, identifikovani podciljevi su dali osnovu za izraditi glavne mjere industrijske politike i opšti akcioni plan za 2023-2025.

Ciljevi i podciljevi industrijske politike identifikovani su na osnovu sveobuhvatne dijagnoze ekonomskih, društvenih i ekoloških performansi proizvodnog sektora.

Pored generalne analize industrijskih performansi, analizirano je i 7 prioritetnih sektora za industrijski razvoj – lanac vrijednosti za drvopreradu i stolariju, metalnu industriju i nemetalnih minerala, plastiku, tekstil, industriju hrane i pića, hemijsku i informatičku industriju. i tehnološke komunikacije.

Iz ovih opštih i sektorskih analiza shvatili smo da, iako ljudski resursi imaju proizvodnu kompetentnost, a naši preduzetnici sposobni da proizvode, proizvodni sektor tokom poslednje decenije nije uspeo da se transformiše u dominantan pokretač društvenog, ekonomskog i životnog okruženja. Kosovo.

I, iako proizvodnja nije bila dominantni pokretač ekonomskog razvoja, primjećuje se da raste jednako brzo kao i opća ekonomija zemlje. Stoga je ova politika posvećena podršci proizvodnom sektoru da razvije svoj potencijal da na najefikasniji način doprinese ukupnom razvoju zemlje.I kao što smo rekli, SIRPP je usko usklađen sa Nacionalnom strategijom razvoja 2030, kao sveobuhvatnim strateškim dokumentom za nacionalni razvoj Kosova, a povezan je i sa širom grupom sektorskih politika.

Tako da imamo dobru vezu industrijske politike sa ciljevima SIRPP za razvoj proizvodnog sektora, kao što su:

 1. Digitalna ekonomija, cirkularni, cirkularni i konkurentni;
 2. Inkluzivno tržište rada, veće i dostojanstvenije zapošljavanje i
 3. Čista životna sredina i održivo korišćenje prirodnih resursa.

Zbog različitih veza sa drugim sektorima privrede, industrijski razvoj može stimulisati rast i razvoj u sektorima kao što su poljoprivreda i rudarstvo u Kosovo i srodne uslužne industrije. Čineći to, industrijski razvoj ima potencijal da postane važna pokretačka snaga za nameravanu strukturnu transformaciju Kosova ka modernoj, rastućoj ekonomiji koja je dobro integrisana u globalnu ekonomiju i može da generiše socio-ekonomsko blagostanje kao što je opisano u viziji Nacionalne Strategija razvoja 2030. Vizija Industrijske politike Kosova je da se do 2030.

Kosovska industrija transformiše u globalno integrisanu industriju koja je u stanju da proizvodi proizvode sa visokom dodatnom vrednošću i da obezbedi zaposlenje. sektor proizvodnje na Kosovu i da doprinese postizanju strateških ciljeva SIRPP 2030, i ispunjenju vizije, ova strategija je fokusirana na pet ciljeva:

 • Proširenje industrijske proizvodnje
 • Smanjenje deficita industrijske trgovine
 • Stvaranje boljeg i inkluzivnog zapošljavanja;
 • Omogućavanje zelene industrije i maksimiziranje rasta domaće vrijednosti.

Ostvarivanje ovih ciljeva politike ovisi o značajnim promjenama koje treba napraviti u 16 podciljeva, počevši od poboljšanja pristupa finansijama i inovacijama proizvoda, podrške proizvođačima da se prošire na izvozna tržišta, opremanja radne snage industrijskim relevantnih vještina, za unapređenje cirkularne ekonomije povećanjem reciklaže u industriji, kao i povećanjem učešća domaćih inputa u proizvodnji.

Dok akcioni plan sadrži nekoliko važnih mjera, koje su razvijene kako bi se osiguralo da vizija stvaranja globalno integrirane industrije, sposobne za proizvodnju proizvoda visoke dodane vrijednosti i pružanja održivog zapošljavanja, utiče na to da proizvodni sektor postane pokretač razvoja za Efikasnost industrijske politike zahtevaće usaglašene akcije, održivu posvećenost i blisku saradnju između Vlade Kosova, privatnog sektora i međunarodnih razvojnih partnera Kosova.

Ostajući posvećeni opštem cilju, za održiv ekonomski razvoj Republike Kosovo, Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine će nastaviti rad i koordinaciju sa partnerima, na osnovu prioriteta i mera proisteklih iz ovog strateškog dokumenta.

Go to TOP