Garancije EU će odblokirati 37 miliona evra za mala preduzeća na Kosovu

Evropski investicioni fond (EIF), dio Grupacije Evropske investicione banke (EIB), potpisao je ugovore o garanciji za portfelj sa 11 banaka i finansijskih posrednika u ekonomijama zemalja Zapadnog Balkana.

Ovi sporazumi, koje finansira EU u okviru Instrumenta za preduzetništvo i inovacije na Zapadnom Balkanu (WB EDIF), Inicijative za garanciju održivosti malih i srednjih preduzeća, omogućiće lokalnim bankama i finansijskim institucijama da kreiraju kreditni portfolio za mala i srednja preduzeća iznos od preko 750 miliona eura, zajedno sa onima koji će biti potpisani do prve polovine 2024. godine.

„Ova finansijska sredstva imaju za cilj povećanje pristupa finansijama za mala preduzeća i poboljšanje njihove otpornosti na tekuće ekonomske poteškoće, uz stvaranje uslova za širenje poslovanja, zapošljavanje i inovacije. Na Kosovu se očekuje da će ovaj instrument distribuirati kredite ukupne vrijednosti od 37 miliona evra, koji su dostupni uz povoljne kreditne uslove za oko 690 malih i srednjih preduzeća, koji podržavaju oko 9.500 radnih mjesta“, navodi se u saopštenju.

„Podržavajući mala preduzeća Zapadnog Balkana, posebno u njegovim slabijim i krhkim segmentima, ova finansijska sredstva će poboljšati njihov kapacitet za inovacije i rast, a istovremeno će doprinijeti daljoj integraciji u ekonomiju EU. značajna sredstva će dati podsticaj za razvoj jakih i konkurentnih regionalnih ekonomija, kao i njihovo napredovanje u globalnim lancima“, rekao je izvršni direktor FEI-ja Marjut Falkstedt.

Dalje se navodi da su “na Kosovu garancije FEI-a do sada otključale ukupno oko 190 miliona evra za skoro 3.000 MSP, što je pomoglo da se sačuva 31.000 radnih mjesta”.

U međuvremenu, ambasador EU na Kosovu Tomas Szunyog rekao je da će ova inicijativa pomoći ovakvim preduzećima širom regiona Zapadnog Balkana.

„Zahvaljujući našim zajedničkim naporima, mala i srednja preduzeća na Kosovu će moći da povećaju svoje mogućnosti finansiranja i dobiju kredite pod povoljnim uslovima. Ova inicijativa koju finansira EU pomoći će ovakvim preduzećima širom regiona Zapadnog Balkana da bolje odgovore na ekonomske izazove i rastu“, rekao je on.

Go to TOP