Evo u koliko zemalja možete putovati sa kosovskim pasošem

Nosioci kosovskih pasoša od 1. januara 2024. moći će da putuju u šengensku zonu bez viza za kratkoročne boravke.

Ambasada Njemačke u Prištini je u saopštenju navela da vam bezvizni režim omogućava da putujete bez vize za kraće boravke, na primjer, kao turista, da posjetite prijatelje ili porodicu, da učestvujete u kulturnim ili sportskim događajima, poslovnim sastancima, medicinski tretman, za kratkoročne obrazovne programe kao što su seminari, konferencije, radionice, ljetne škole i sve slične aktivnosti.

Možete ostati do 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana unutar šengenskog područja. Ako putujete više puta, morate pažljivo izračunati broj dana svog boravka, jer ukupan period boravka ne smije biti duži od ukupno 90 dana u periodu od 180 dana. Period boravka se računa od prvog datuma ulaska u svaku šengensku zonu.

Sa važećim kosovskim biometrijskim pasošem možete putovati bez vize u sljedeće zemlje EU: Austriju, Belgiju, Bugarsku, Hrvatsku, Kipar, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Njemačku, Grčku, Mađarsku, Italiju, Latviju, Litvaniju , Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Švedska. Možete putovati i u zemlje Šengena: Švajcarsku, Norvešku, Lihtenštajn i Island. Ne možete putovati u Španiju.

Uvijek trebate imati informacije o svrsi Vaše posjete, mjestu smještaja/gdje ćete boraviti za vrijeme posjete, povratne karte, dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima za pokriće boravka (gotovina i/ili kreditna kartica). Preporučljivo je imati putno osiguranje. Ako namjeravate ostati kod svoje rodbine ili porodičnih prijatelja, morate imati njihovu tačnu adresu i brojeve telefona. Granični službenici mogu zatražiti propratnu dokumentaciju koja opravdava svrhu i uslove namjeravanog boravka.

Putovanje bez vize ne omogućava vam da radite u šengenskoj zoni. Ako namjeravate raditi u nekoj od zemalja EU, morate podnijeti zahtjev za radnu vizu kategorije D u relevantnoj konzularnoj službi ove zemlje EU.

Putovanje bez vize nije predviđeno za studije koje prelaze 90 dana u šengenskom prostoru u periodu od 180 dana. Za dugoročne studije potrebno je podnijeti zahtjev za studentsku vizu, a pravila za to se razlikuju od zemlje do zemlje.

Kada je to ispravno opravdano, putovanje bez vize vam omogućava da tražite liječničku pomoć sve dok je boravak unutar maksimalnog ograničenja od 90 dana. U tom slučaju morate imati dokaz (službeni dokument) o prijemu u zdravstvenu ustanovu i dokaz o planiranom zdravstvenom liječenju ili medicinskim pregledima.

Ukidanje viza ne daje bezuslovno pravo ulaska i boravka. Države članice imaju pravo odbiti ulazak i boravak na svojim teritorijama, ako jedan ili više uslova za ulazak nisu ispunjeni, kao npr.

Posjedovanje važećeg biometrijskog pasoša (važi najmanje tri mjeseca nakon planiranog datuma odlaska iz šengenskog područja),

Opravdanje svrhe i uslova namjeravanog boravka, posjedovanje dovoljnih finansijskih sredstava, kako za vrijeme trajanja namjeravanog boravka tako i za povratak;

Ne biti osoba za koju je u Šengenskom informacionom sistemu (SIS) izdato upozorenje u svrhu odbijanja ulaska;

Ne smatra se prijetnjom javnoj politici, unutrašnjoj sigurnosti, javnom zdravlju ili međunarodnim odnosima bilo koje od država članica.

Putovanje bez vize ne daje vam pravo da tražite azil u EU ili zemljama Šengena.

Zloupotreba može dovesti do odbijanja budućeg ulaska u slučajevima kao što su: boravak duže od 90 dana u periodu od 180 dana, zapošljavanje bez dozvole, ako predstavljate prijetnju po javnu sigurnost ili se bavite kriminalom. Zloupotreba i prekoračenje boravka mogu dovesti do novčanih kazni i rezultirati deportacijom i zabranom ulaska u šengenski prostor do 5 godina.

Go to TOP