EU objavljuje usvojenu Deklaraciju o nestalima

Na sastanku delegacija Republike Kosova i Republike Srbije u Briselu večeras je usvojena Deklaracija o nestalim osobama, prenosi Kosova.info

Na sajtu spoljnopolitičke službe EU večeras je objavljen dokument koji su večeras usvojili premijer Republike Kosova Aljbin Kurti i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić..

Pročitajte ceo tekst ove deklaracije:

Naglašavajući važnost rješavanja sudbine preostalih nestalih osoba kako bi se zatvorila patnja svojih bližnjih i promicalo trajno pomirenje i mir,

Imajući na umu da ova Deklaracija slijedi razumijevanje nestalih osoba Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC), što uključuje osobe koje su prisilno nestale,

Podsjećajući da će sve kategorije nestalih osoba biti tretirane s jednakim prioritetom,

Uvažavajući važan rad koji je obavila Radna skupina za nestale osobe, kojom predsjeda ICRC,

Poticanje suradnje s drugim relevantnim akterima u području nestalih osoba, posebno s Međunarodnom komisijom za nestale osobe (ICMP),

Prepoznajući pitanje nestalih osoba kao humanitarnog,

Primjećujući hitnu potrebu za dodatnim naporima za ublažavanje ljudske patnje obitelji,

Zajednički se obvezujemo

  • Osigurati potpunu provedbu odgovarajućih obveza u području nestalih osoba,
  • blisko surađivati na utvrđivanju grobnih mjesta i praćenju iskopavanja,
  • osigurati potpuni pristup pouzdanim i točnim informacijama koje pomažu u pronalaženju i identifikaciji preostalih nestalih osoba u vremenskom okviru od 1. siječnja 1998. do 31. prosinca 2000. To uključuje sve materijale, bilješke, naloge, dokumente, videozapise, audio zapise i sve druge dokumente, uključujući one koji imaju klasificirani status, a koji su u posjedu institucija obiju strana, a koji su relevantni za ovaj kontekst,
  • staviti na raspolaganje svu domaću i međunarodnu dokumentaciju od značaja za utvrđivanje sudbine preostalih nestalih osoba,
  • korištenje satelitskih podataka, LIDAR-a i druge napredne tehnologije za otkrivanje masovnih grobnica,
  • omogućavanje i poticanje aktivnog angažmana obitelji nestalih osoba u procesu identificiranja njihovih sudbina,
  • da na odgovarajući način osiguraju prava i odgovore na potrebe obitelji nestalih osoba,
  • osnovati i surađivati u okviru zajedničke komisije kojom predsjeda Europska unija i koju promatra Međunarodni odbor Crvenog križa s ciljem  podupiranja napora za rješavanje sudbine preostalih nestalih osoba,
  • pratiti i podupirati rad i napredak Radne skupine za nestale osobe putem Zajedničke komisije. U tom kontekstu stranke će preispitati i ažurirati opis poslova i opći okvir radne skupine.

Operativni detalji bit će dogovoreni na sljedećem sastanku dijaloga o normalizaciji odnosa uz posredovanje EU-a.

Go to TOP