Emilija Redžepi u Turskoj predstavlja Vladu Kosova na 27 Evroazijskom Ekonomsko-Energetskom Samitu

Autor: Berzat Berzati

Zamenica premijera Republike Kosova, Emilija Redžepi, predstavlja Kosovo na 27 Evroazijskom ekonomsko energetskom samitu u Marmari, Turska. Fokus je bio na održivijem energetskom sektoru, obnovljivoj energiji i borbi protiv klimatskih promena zbog izazova sa kojima se suočava Kosovo od održavanja starih termoelektrana na lignitu, ali i naporima na stvaranju čišće i sigurnije energetske budućnosti prenosi Kosova.info.

Redžepi je prisutnima rekla da su klimatska kriza, evropska energetska kriza i rat u Ukrajini istakli dugoročne probleme u energetskom sektoru.

„Vlada Kosova ulaže velike napore da obezbedi pristupačnu i čistu energiju sa ciljem dostizanja kapaciteta od 1,3 GW novih obnovljivih izvora energije i povećanja bezbednosti životnih uslova. To radimo u skladu sa našom energetskom strategijom 2022-2031“, istakla je.

U nastavku možete pročitati čitavo obraćanje zamenice premijera Emilije Redžepi na 27 Evroazijskom ekonomsko-energetskom samitu:

Dame i gospodo, uvaženi panelisti dozvolite mi da vas srdačno pozdravim u svoje lično ime kao i Vlade Republike Kosovo i poželim uspešan rad na ovoj jako bitnoj konferenciji koja je posvećena raznim ekonomskim, ekološkim i društvenim ciljevima koji su međusobno isprepleteni.

Politike koje se razvijaju nakon prve četvrtine novog veka moraju odražavati ovu interakciju posebno u kontekstu klimatske, životne sredine i energetske krize ne samo na Kosovu već i na globalnom nivou odnosno regionu zapadnog Balkana.

Klimatska kriza, evropska energetska kriza i rat u Ukrajini, istakli su dugoročne probleme u sektoru energetike. Živimo u doba brzih inovacija i alternativa, u uslovima koji oblikuju ljudski život drugačije nego juče i danas. Svet će sutra biti oblikovan aspiracijama mnogo veće globalne populacije. Broj stanovnika na zemlji se udvostručio u poslednjih 50 godina, te rastuća populacija zahteva više hrane , usluga, energije, proizvodnje, izgradnje i prostornog planiranja.

I pored svih tih okolnosti, radimo na jačanju našeg političkog plana, smatrajući ovu situaciju prilikom i novim poglavljem za Kosovo. Stoga smo postavili novi pristup razvoju efikasnijeg, održivijeg i čišćeg energetskog sastava.

Vlada Kosova daje velike napore na osiguravanju pristupačne i čiste energije s ciljem postizanja kapaciteta od 1,3 GW novih obnovljivih energetskih izvora te povećanja sigurnosti životnih uslova. To radimo u skladu s našom Energetskom strategijom 2022-2031 godine.

Iskustva proteklih godina jasno su pokazala da obnovljiva energija i energetska efikasnost trebaju biti na vrhu našeg dnevnog reda, ne samo kao sredstvo borbe protiv klimatskih promena, već kako bismo osigurali energetsku nezavisnost, posebno od autoritarnih režima.
Kosovo nije zavisno o plinu ili gasu tokom ove krize, ali se oslanjamo na zastarele termoelektrane na lignitu stare između 40 i 60 godina, što predstavlja značajnu pretnju našoj sigurnosti zbog održavanja.. Trenutna proizvodnja iz tih termoelektrana čini 95% potrošnje električne energije, a naš plan je preći sa uglja na obnovljive izvore.

Energetska kriza, koja nas je posebno pogodila tokom hladnih meseci kroz povećane cene električne energije, stavila je izuzetan pritisak na naš budžet i institucionalne kapacitete. Radili smo paralelno kako bismo: zaštitili građane od rasta cena, smanjili potražnju, održali postojeće kapacitete na lignitu i postavili temelje za novi energetski sektor koji je siguran, održiv i ne ostavlja nikoga za sobom.

Investicije u obnovljive energetske izvore i socijalnu pravdu mogu ići ruku pod ruku. Dok se energetski sektor temeljito transformira, osiguraćemo zaštitu ranjivih grupa potrošača putem različitih potpornih šema. Možemo biti ambiciozniji kad radimo zajedno, a ova tranzicija otvara nove prilike za nove veštine i međunarodnu saradnju. Integracija tržišta s regijom i kasnije s Pan-europskim tržištem je naš prioritet.

Saradnja i integracija u energetskom sektoru s regionalnim partnerima i EZ-om su nužni, ne samo da bismo se mogli nositi s krizama u kratkom roku, već i kako bismo omogućili integraciju velikih kapaciteta obnovljivih izvora u mrežu i ostvarili tranziciju energije.

Kako bismo postigli ambiciozne, ali realne ciljeve postavljene u našoj Energetskoj strategiji, pripremili smo “Investicijski plan za energiju Kosova 2023-2025”, koji predstavlja konkretne projekte planirane za primenu putem transparentnih i pravednih konkurentskih šema. Ukupno, investicijski plan predviđa izgradnju kapaciteta od 950 MW obnovljivih izvora i kapaciteta za akumulaciju/skladištenje.

Ovaj plan podržava izmene i rad na našim postojećim i novim zakonima. Tokom 2023. godine usvojili smo na Vladi naš prvi Zakon o obnovljivoj energiji, a nadolazeće izmene zakona usljedit će uskoro.

Osim toga, prošle godine smo pokrenuli našu prvu aukciju za solarnu fotonaponsku elektranu snage 100 MW na javnom zemljištu, koja nudi vrlo atraktivne uslove, uključujući Ugovor o kupovini električne energije tokom najmanje 15 godina po garantovanoj ceni, Ugovor o zakupu zemljišta na 30 godina, Ugovor o povezivanju s operatorom prenosa i pojednostavljene administrativne postupke.

Naša prva aukcija je uspešno završena, sa 6 ponuda od kompanija iz Francuske, Egipta, Nemačke, Turske i Švajcarsko-kosovskog konzorcija. Ovo svedoči o predanosti Kosova održivom energetskom sektoru, kao i privlačenju investicija putem vodećih fer i transparentnih procesa. Nakon toga, radimo na pokretanju nove aukcije za vetroelektranu snage 150 MW u narednim mesecima.

Kako bismo omogućili integraciju obnovljivih kapaciteta koje gradimo dok se krećemo prema zelenijem energetskom sektoru, radimo na izgradnji kapaciteta za skladištenje energije, počevši s Programom kompaktnosti putem donacije od preko 200 miliona dolara od MCC-ja, kao i sredstava Vlade. Program kompaktnosti će podržati najveću i najinovativniju energetsku investiciju na Kosovu: Izgradnju kapaciteta za skladištenje energije kapaciteta 340 MWh rezervi – što nam daje najveći sistem za skladištenje energije po glavi stanovnika i jedan od najvećih u Europi.

Dame i gospodo,

Paralelno s radom na izgradnji velikih kapaciteta skladištenja energije, radimo na povećanju energetske efikasnosti, kako bismo smanjili potrošnju. U 2022. godini uveli smo mere subvencioniranja energetske efikasnosti za stambeni sektor, koje su imale ogroman pozitivan učinak na smanjenje potrošnje. Kao rezultat toga, replicirali smo šemu putem hitnog paketa podrške EU nakon europske energetske krize – s približno 35 evra i povećali broj korisnika kroz uključenje mikro, malih i srednjih poduzeća što se jako pozitivno reflektovalo na sve naše građane.

Kosovo je odlučno da sledi put održivog razvoja, uključujući ulaganja u obnovljive izvore, poboljšanje energetske efektivnosti i zaštitu životne sredine i na taj način neophodna nam je međunarodna saradnja i razvoj svesti građana. Otvoreni smo za saradnju sa svim državama u cilju odrzivog ekonomskog razvoja i očuvanja životne sredine.

Poštovani prijatelji jako mi je drago sto sam danas ovde sa vama i deo ovog bitnog panela euroazijskog ekonomskog samita ovde u Istambulu. Zahvaljujem se svima vama na pažnji i razumevanju.

Go to TOP