Emilija Redžepi sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o pravima manjina na Kosovu

Priština, 25.09.2023
Autor: Berzat Berzati

Tokom današnjeg dana zamenica premijera Emilija Redžepi sastala se sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) u kabinetu sa saradnicima kako bi razgovarala o pravima manjina na Kosovu. Dok je sastanak bio fokusiran na pitanja kao što su zastupljenost nacioanlnih manjina u Republičkoj Vladi, zaštita njihovog kulturnog naslijeđa i pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti prenosi Kosova.info

Razgovori su viđeni kao pozitivan korak ka rešavanju izazova sa kojima se suočavaju manjine na Kosovu i naglašavajući potrebu za većom saradnjom po ovom pitanju. Pri čemu je zamenica premijera Redžepi istakla značaj dijaloga i saradnje sa međunarodnim partnerima kako bi se obezbedilo stabilno i prosperitetno okruženje za sve građane Kosova. I istakla da je cilj naše zemlje da postane deo Evropske unije, a za postizanje tog cilja ključno je ulaganje u zaštitu i unapređenje ljudskih prava, posebno prava manjinskih naroda.

Delegacija PSSE-a je pozdravila napore Kosova u postizanju napretka u oblasti ljudskih prava i pozvala na dalje korake ka izgradnji inkluzivnog društva u kojem će se poštovati svačija prava. Takođe su istakli da će podržati Kosovo u njegovim nastojanjima da se pridruži Evropskoj uniji, uz napomenu da su otvorenost i transparentnost ključne vrednosti na tom putu.

Na sastanku se takođe razgovaralo o konkretnim koracima za poboljšanje života manjina na Kosovu, uključujući pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i zapošljavanju. Zamenica premijera Redžepi je izrazila spremnost da radi zajedno sa međunarodnim partnerima na rešavanju ovih pitanja i stvaranju bolje budućnosti za sve građane Kosova.

Ovaj sastanak predstavlja važan korak ka jačanju regionalne saradnje i promovisanju ljudskih prava na Kosovu, jer Kosovo nastavlja svoj put ka Evropskoj uniji.

Go to TOP