Emilija Redžepi na Svjetski dan djeteta – istakla važnost poštovanja važećih zakona i rezultate

Priština, 20.11.2023
Autor: Berzat Berzati

Danas je u zgradi Republičke Vlade povodom obilježavanja 20. novembra – Svjetskog dana djeteta, održan naredni sastanak Međuministarskog komiteta za prava djeteta kojim je presedavala zamenica premijera Emilija Redžepi. I ocenila da je ovo alat koji će u skladu sa zakonima osigurati kreiranje politika i mehanizama za zaštitu djece što je među glavnim prioritetima Republičke Vlade te da je rezultat formiranje timova za zaštitu prava djeteta u 14 opština prenosi Kosova.info

Redžepi, je istakla da je Vlada Kosova posvećena da osigura da dečja prava uvek budu prioritet i da se ista uvjek pravilno implementiraju.

„Napori Vlade Republike Kosovo u cilju zaštitu dece, i prava deteta, ostvarivanje tih prava i za postizanje dobrobiti dece su evidentni, ti napori su kontinuirani ali i konkretni. Intenzivno i efikasno radimo na potpunoj implementaciji Zakona o zaštiti dece kao i Strateških politika za prava djeteta koje direktno utiču na interese djece”.

I istakla još jedan od rezultata a to je izrada državnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima dece.

„Jedno od najznačajnijih dostignuća je izrada državnog izvještaja o implementaciji Konvencije o pravima djeteta. Ovom akcijom se izražava spremnost i politička dobra volja Vlade Republike Kosovo da se preduzme da ispuni međunarodne obaveze koje obezbeđuju ostvarivanje svih osnovnih i neotuđivih prava za svu decu na Kosovu“, rekla je ona.

Zaključila da je važnost saradnje između vladinih institucija, organizacija civilnog društva i međunarodnih partnera u postizanju cilja pružanja odgojnog okruženja za djecu, čime se doprinosi njihovoj sveukupnoj dobrobiti i budućem uspjehu.

Go to TOP