Emilija Redžepi na otvaranju kampanje UNICEF-a: “Sveobuhvatna inkluzivnost” kroz poštovanje prava djece sa smetnjama u razvoju

Priština, 20.09.2023
Autor: Berzat Berzati

Tokom iniciranja kampanje Evropske unije i UNICEF-a koju je otvorila zamenica premijera Emilija Redžepi sa ciljem podizanja javne svijesti o preprekama s kojima se suočavaju djeca sa smetnjama u razvoju. Kroz ovu kampanju, koja će trajati 22 mjeseca, upućuje se poziv na ostvarivanje njihovih prava prenosi Kosova.info

Na Skenderbgovom trgu u Prištini otkrivena je instalacija u obliku orgomnog klupka putem kojeg se nastoje prikazati izazovi sa kojima se suočavaju deca sa smetnjama u razvoju.

Tokom ove nedelje u centru Prištine ova instalacija će biti otvorena za javnost, i poslužiti kao vidljiva i moćna platforma za roditelje i decu da zahtevaju promene i promovišu inkluziju u svojim zajednicama.

Republička zamenica premijera Emilija Redžepi rekla je da Vlada ima za cilj da ostvari prava dece i dodala da će tokom ovog mandata povećati broj pomoćnika za ovu decu.

U nastavku možete pročitati čitavo obraćanje:

“Hvala poštovani G-dine. Habit Hajredini, direktoru Kancelarije za dobro upravljanje pri Kabinetu premijera,

Poštovani narodni poslanici Republičke Skupštine,

Vaše Ekselencije ambasadori,

Poštovana G-đo. Nona Zicherman, šefica Kancelarije UNICEF-a na Kosovu,

Poštovani G-dine. Johannes Stenbaek Madsen, šef Odseka za saradnju pri Kancelariji EU na Kosovu,

Poštovani G-dine. Përparim Rama, Gradonačelniče Opštine Priština,

Poštovani predstavnici tima Ujedinjenih nacija na Kosovu,

Dragi roditelji,

Draga djeco,

Danas govorimo o predrasudama stegnutom čvoru prema djeci sa posebnim potrebama, koji se može razriješiti blagošću razumijevanja, otpornošću i našom kolektivnom voljom.

Čvor koji je suzio sposobnosti otvorenijeg razmišljanja i humanijeg djelovanja.

To je čvor vezan nitima nesporazuma koji djeci uskraćuju prilike za rast, obrazovanje i ispunjenje. Rješavanje ovog čvora je niz kontinuiranih radnji.

Počinje kada se odreknemo stereotipa i predrasuda, kada umjesto ograničenja, u djeci vidimo njihovu posebnost. To se radi spoznajom da inkluzija nije dobročinstvo, već pravo.

Stoga se zalažemo za posvećenost Vlade Republike Kosovo za ispunjavanje svih naših obaveza za zaštitu, unapređenje i sprovođenje ljudskih prava uopšte, a posebno za poštovanje prava dece sa smetnjama u razvoju ili posebnim potrebama.

Napori Vlade za zaštitu djece, za zaštitu njihovih prava i za unapređenje dobrobiti djece su kontinuirani i konkretni. Implementiramo Nacionalnu strategiju za prava djeteta i sektorima, koje utiču na interese djece sa posebnim potrebama.

Angažovano je 160 asistenata za djecu sa smetnjama u razvoju i još 300 u procesu, a tokom ovog mandata nesumnjivo ćemo dostići, a možda i preći brojku od 500.

Nastavljamo sa podrškom porodicama sa djecom sa trajnim smetnjama u razvoju, mjesečnim isplatama za 2921 dijete sa trajnim smetnjama u razvoju.

Ministarstvo prosvjete izradilo je smjernice za vaspitače o pristupu i radu sa djecom sa smetnjama u razvoju, uključujući i nedonoščad/prijevremeno rođenu djecu. Radi se na izgradnji kapaciteta nastavnika da pristupe i rade sa ovim učenicima. Tokom 2022. godine obučeno je ukupno 5000 nastavnika. Osoblje resursnih centara je takođe obučeno. Širom Kosova se održavaju obuke za medicinsko osoblje i pomoćno osoblje o temama pristupa i tretmana osoba sa invaliditetom.

Drage dame i gospodo,

Rješavanje problema, inkluzivnost, je kolektivni napor koji zahtijeva saradnju institucija, organizacija i cijelog društva.

Još jednom se zahvaljujem svima na ulozi, doprinosu, zajedničkom zalaganju, uvijek na institucionalnoj i društvenoj pažnji.

Kabinet premijera, Vlada Republike uvijek će imati otvorena vrata, jer svi treba da imamo svoj um i srce.

Vođeni pravom i pravdom, vezani ljubavlju, zajedno možemo razvezati čvor.

Hvala vam!” rekla je Redžepi.

Deo pokretanja ove kampanje bio je i predstavnik kancelarije EU na Kosovu Johanes Madsen, koji je rekao da je zakon o zaštiti dece usvojen u junu 2019. godine, ali da je prema njegovim rečima primena i usvajanje podzakonskih akata u toku. suočavanje sa preprekama.

U međuvremenu, šefica kancelarije UNICEF-a na Kosovu Nona Ziherman istakla je da se iz anketa koje je sprovela ova organizacija proizilazi da oko 40 odsto roditelja dece sa smetnjama u razvoju kao glavnu barijeru sa kojom se suočavaju navodi mentalitet društva.

Takođe, zamenik predsednika opštine Priština Aljban Zogaj je obećao da će se oni fokusirati na poboljšanje uslova i prava dece sa smetnjama u razvoju.

Dok je 13-godišnjakinja u invalidskim kolicima, Asra Kerveši, spomenula nedostatak mjesta za invalidska kolica na putu i nedostatak transportnog osiguranja, za koje je rekla da su samo neke od poteškoća sa kojima se svakodnevno suočava.

Kampanja, koja će trajati 22 meseca u 4 opštine ali i putem interneta širom Kosova, i zagovaraće prava dece sa smetnjama u razvoju sa posebnim fokusom na povećanje pristupačnosti u javnim prostorima, proširenje dostupnosti sveobuhvatnih kvalitetnih usluga i borbu protiv stigme i diskriminacije dece sa invaliditetom i njihovim porodicama.

Go to TOP